Alex Sarian

Alex Sarian er leder for Lincoln Center sin formidlingsavdeling. Lincoln Center for the Performing Arts er et kultursenter i New York som omfatter en rekke institusjoner innen utøvende kunst. Sarian har ansvar for kunstneriske programmer for unge publikummere og familier, og fokuserer særlig på nye målgrupper, innovasjon og økt tilgang til kunsten.

Sarian hentes inn til konferansen i samarbeid med Bergen kommune, som er spesielt interessert i hvordan Lincoln Center forstår og praktiserer sin samfunnsrolle.

I en tid der både bevisstheten og selvbevisstheten øker, er kulturinstitusjonene avhengige av å bygge relasjoner med individer og samfunn som omgir dem på nye og innovative måter. I dialog med sitt publikum, oppdager ledere fra kulturfeltet at institusjonenes samfunnsansvar kan være minst like viktig, om ikke enda viktigere, enn sitt kunstneriske ansvar. Denne sesjonen vil inspirere deltakerne til å revurdere sin rolle i samfunnet ved å dele Lincoln Senters forpliktelse til sosial påvirkning og se tilbake på historien til verdens største senter for performativ kunst i et samfunnsengasjert perspektiv.

Sarian har tidligere hatt en rekke lederroller i Lincoln Center: Stiftelsesdirdektør for Lincoln Center Cultural Innovation Fund (institusjonens første stipendprogram), direktør for i Lincoln Center International (en avdeling som gir råd til kulturprosjekter globalt), og direktør for forretningsutvikling og drift for senterets utdanningsavdeling.

Som konsulent har han jobbet med kulturorganisasjoner og offentlige etater over hele USA, Argentina, Canada, Chile, Kina, Mexico, New Zealand, Singapore, Sør-Korea og Spania. Han har vært styremedlem og rådgiver for flere organisasjoner, deriblant for festivalen SXSW, den ideelle organisasjonen Americans for the Arts og teaterhuset New York City Center.