Re:publik

RePublik är ett nationellt forum för publikutveckling inom konst- och kulturområdet. Forumet drivs av Kultur i Väst. A Swedish forum for Audience development.