NPU Monitor 2021

Npu monitor 05 A
Tekst: Ingrid E. Handeland
Bilde: Bleed
Covid 19 Monitor ga institusjonene beslutningsgrunnlag for gjenåpning og digital outreach i pandemiens første år. Vi fortsetter målingene i 2021 under et nytt og mer fremtidsrettet navn, og utvider scopet nasjonalt og internasjonalt. Det blir tre innsamlingsrunder i 2021 - henholdsvis i Mai, September og November. Alle med minimum 1200 publikummere å sende undersøkelsen til kan delta. Registrer deg her innen 4. mai.

Fokus på gjenåpning og digital programmering etter pandemien

Pandemien er for tiden den viktigste barrieren for fysisk deltakelse på kunst og kulturarrangementer. Samtidig har digital formidling og innovasjon senket terskelen for deltakelse via skjerm, og skapt nye relasjoner mellom institusjonene og publikum.

Hvilken effekt har den usikre situasjonen i feltet, med tilbakevendende lockdown og skiftende antallsbegrensninger, og med tilhørende avlysinger og refusjonskrav? Avventer publikum situasjonen til de er helt sikre på at det ikke blir avlyst? Og hva gjør fysisk og sosial distansering, maskebruk og avstandskrav med vår holdning til å møte opp på kulturarrangementer i egen fysiske person? Har det oppstått en forsamlingsfrykt som vi skal måtte slite med i lang tid - også etter at pandemien er over? Hvilken rolle spiller digitale programmer og møteplasser i denne situasjonen? Og hvilken rolle kommer de til å spille etter at pandemien er over? Har publikumsgrupper som før utelukkende ville delta fysisk fått smaken på digitale opplevelser? Og er de villige til å betale for dem?

NPU Monitor 2021 har som formål å skaffe innsikt i disse spørsmålene og gi deltakerne og feltet for øvrig bedre beslutningsgrunnlag for fysisk gjenåpning og digital programmering etter pandemien.

Et nordisk nettverk

Studien er bygget opp som en kohort-publikumsundersøkelse. Inntil 50 institusjoner kan delta. I motsetning til i fjor da vi kun hadde Norske NPU-medlemmer, åpner vi i 2021 for institusjoner i vårt nordiske nettverk. CKI/Center for Kunst og Interkultur i Danmark, Lilla Teatern/Trygg teater i Finland/Helsingfors, Rasmussen Nordic i Danmark, RePublik, Västra Götalandsregionens centrum för publikutveckling, og det nordiske scenekunstnettverket Yggdrasil bidrar til det nordiske samarbeidet gjennom å spre muligheten til å delta i sine nettverk.

Deltakelse i undersøkelsen gir tilgang til digitale nordiske nettverksmøter etter hver innsamlingsrunde. Dersom smittesituasjonen tillater det vil vi ta initiativ til en fysisk møteplass mot slutten av året.

Krav til deltakelse

Det stilles to krav for å delta: for det første må institusjonen kunne sende undersøkelsen til minimum 1200 unike epostadresser (400 per innsamlingsrunde) og betale en egenandel på mellom 15.000 og 30.000 avhengig av antall årsverk i organisasjonen.

Undersøkelsen er designet for å få feedback fra aktive kunder/besøkende som har blitt berøvet muligheten til å delta på grunn av pandemien, og er i utgangspunktet ikke designet for å kartlegge den øvrige befolkningens holdning til å begynne å delta på kunst og kulturarrangementer. Aktive kunder/besøkende defineres som personer som har besøkt institusjonen siste to år. Institusjonene som deltar får tilsendt en ferdig programmert undersøkelse som de formidler via e-post til et utvalg av publikum etter nærmere anvisning fra oss. Nøyaktig hvordan dette foregår blir klart i registrerings-lenken.

Priser for medlemmer og ikke-medlemmer av NPU

I fjor betalte alle norske deltakere en avgift for å delta. I år betaler plussmedlemmer av NPU den samme avgiften direkte over kontingenten. Disse kan derfor tegne seg for deltakelse uten å betale en ekstra avgift.

NPU-medlemmer som ikke har tegnet plussmedlemskap men som ønsker å delta oppfordres til å oppgradere medlemskapet.

Ikke-medlemmer av NPU i og utenfor Norge kan betale en avgift for å delta i undersøkelsen basert på antall årsverk i din organisasjon.

I registreringslenken blir du spurt om hvor mange årsverk det er i din organisasjon. Det gir oss grunnlag for fakturering. Du faktureres når du har godtatt betingelsene i registreringslenken.

Prisliste basert på antall årsverk eks mva

0-10 årsverk 15000 NOK /11250 DKK /1500 EUR /15000 SEK

11-50 årsverk 20000 NOK /15000 DKK /2000 EUR /20000 SEK

51-200 årsverk 25000 NOK /18750 DKK /2500 EUR /25000 SEK

200+ årsverk 31000 NOK /23250 DKK /3100 EUR /31000 SEK

NPU-plussmedlemmer kan registrere seg uten å betale tilleggsavgift.

Deling av resultater

Alle resultater er tilgjengelig for deltakerne i et dashbord som gjør det mulig for dem å sammenlikne sitt publikums feedback med resten av feltet. Som betalende deltaker i prosjektet kan du både se og utforske resultater for din egen organisasjon og for alle de andre organisasjonene som deltar.

NPU tar ansvar for å formidle funn av viktige utviklingstrekk på aggregert nivå til resten av feltet. Vi inviterer til nettverksmøter og offentliggjør en kort rapport med nøkkelfunn etter hver innsamlingsrunde. Etter at alle tre innsamlingsrunder er gjennomført lager NPU en rapport som oppsummerer utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder.

Registrering og forpliktende avtale

Før du svarer på spørsmålene i registrerings-lenken bør du ha sjekket hvor mange unike og aktive kunder (som har kjøpt billetter eller deltatt gratis på et arrangement etter 1. januar 2018) du har tilgang til i din database.

For å kunne delta må du svare på spørsmålene i registrerings-lenken, og godta betingelsene som følger. Hvis du etter å ha svart på alle spørsmålene finner ut at du IKKE ønsker å delta kan du velge å takke nei til deltakelse på siste side.

Samarbeidspartnere

Kulturradet Symbol Svart
NTO Logo Sort RGB
Spekterlogo
Wolfbrown logo