Vi senker terskelen for å delta og utvider påmeldingfristen til 15. mai

by NPU — 2020-05-12

Undersøkelsen er utviklet av WolfBrown i USA i samarbeid med NPU og gir institusjonene innsikt i publikums holdninger under og etter Koronakrisen. Hvordan vinne publikum tilbake? Har denne situasjonen gitt grunnlag for å tenke annerledes når det gjelder digitalt innhold? Hva med betalingsviljen?

Undersøkelsen har sin egen side. Her kan du også registrere deg som deltaker. Gå til COVID-19-siden HER.

Dagens nyheter (12. mai)

Det er mange som har meldt at de svært gjerne deltar i undersøkelsen, men ikke har mange nok registrerte kunder i sin database. Det er nå åpnet for at de deltakende institusjonene som likevel kan bruke nyhetsbrevlisten til utsendelse. De respondentene som svarer at de ikke har kjøpt billett siden 2018, vil imidlertid ikke fortsette å svare på undersøkelsen. Nyhetsbrevlisten eller kundedatabasen må telle minimum 1200 personer.

REGISTRER DEG HER

Referansegruppens erfaringer

En referansegruppe bestående av kommunikasjons- og markedssjefene ved Stavanger Symfoniorkester, Det Norske Teatret, Hålogaland Teater og Den Norske Opera & Ballett har bidratt til å tilpasse skjemaet til norske forhold. Etter gjennomgangen av skjemaet sier de blant annet dette:

«Mange av oss har lært mykje om å utvikle og distribuere eit digitalt program i denne våren, men korleis skal vi vidareutvikle dette til eit relevant tilbod til publikum, samstundes som vi spelar for publikum i salane? Kva for mogelegheiter ligg i eit digitalt tilbod som òg kan bidra til å auke inntektene på fast basis? Det er òg verdifullt at det gjerast parallelle undersøkingar i andre land og at vi kan samanlikne data over tid.» – Thine Sletbakk Bugge, kommunikasjons- og marknadssjef Det Norske Teatret

«At denne undersøkelsen også undersøker publikums holdninger til – og eventuell betalingsvilje for – digital presentasjon av vårt innhold, kan hjelpe oss med vurderinger av digital satsning, og bidra til at vi kan fatte beslutninger for slik eventuell utvikling basert på publikums holdninger til dette området.» – Jørn Knutsen, markedssjef i Den Norske Opera & Ballett og leder av Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet

«Data fra denne undersøkelsen vil utgjøre et viktig beslutningsgrunnlag når vi skal planlegge veien videre for SSO. Vårt mål er å fylle konsertsalen med fullt orkester og publikum, men kanskje det også finnes grunnlag for å videreutvikle noe av aktiviteten i denne perioden, for relevante publikumsopplevelser post Korona.» – Cecilie Christ, kommunikasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester

«Det er en lettelse at vi kan åpne for publikum igjen, men vi vet foreløpig ingenting om publikums egne vurderinger. Er de klare for å komme tilbake til oss, i så fall når og under hvilke forutsetninger? Og hva kan vi tilby på turné? Vi har tilegnet oss en digital kompetanse som kan være starten på en ny inntjeningsmodell, men er det egentlig et marked for digital scenekunst? Vi trenger innsikt i publikums holdninger for å kunne ta gode beslutninger framover. Denne undersøkelsen kommer som en gavepakke for oss, som aldri kunne ha fått til noe tilsvarende på egen hånd.» – Anika Mackenroth, kommunikasjonssjef ved Hålogaland Teater

Påmeldte per 12. mai (Alfabetisk)

 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Bergen Nasjonale Opera
 • Bærum Kulturhus
 • Den Norske Opera og Ballett
 • Det Norske Teatret
 • Hålogaland Teater
 • Henie Onstad Kunstsenter
 • Kilden Teater og Konserthus
 • Munchmuseet
 • Rogaland teater
 • Stavanger Symfoniorkester