Gisle Bjørneby

Kunnskapsbanken vokser

by NPU — 2016-06-23

Teater Innlandet er første teater som benytter vår nystartede undersøkelses-tjeneste. De ser fram til at vi skal bygge nasjonal kunnskap gjennom undersøkelser over hele landet og sørge for kunnskapsdeling mellom institusjonene. 

Mari Brovold Owen er markedssjef ved Teater Innlandet. Hun tok kontakt med NPU etter at vi hadde presentert Oslo Atlas for NTO-feltet våren 2014. Her testet vi den britiske segmenteringsmodellen Culture Segments på befolkningen i Oslo og Akershus. Hun ønsket en tilsvarende kartlegging av befolkningen i Hedmark og Oppland, men måtte vente til vi hadde fått med oss NTO-feltet på en felles plattform for undersøkelser. Plattformen heter "Mitt publikum". 

Mitt publikum ledet til etableringen av virksomhetsområdet "NPU undersøkelser". Fra og med januar 2016 har vi påtatt oss oppdrag med å formidle undersøkelser for enkelte institusjoner og klynger av medlemmer i samarbeid med Gyrd Steen/Future Present Group. Teater Innlandet var den første som testet tjenesten. Feltarbeidet pågikk i mars/april og undersøkelsen ble presentert på Kulturhuset i Hamar i mai. 

For ledelsen ved Teater Innlandet gir undersøkelsen nytt og mye bedre beslutningsgrunnlag i utviklingen av eget publikum, men det Browold Owen ser fram til er kunnskapsdeling i feltet. 

Det har blitt et forum for kompetanseutvikling- og deling. Vi kan sammen jobbe med kunnskap om publikum og dele erfaringer om hvilke tiltak og strategier vi kan utvikle på bakgrunn av denne kunnskapen.

Brovold Owen er ikke bare fornøyd med at undersøkelsen er på plass. Hun ser fram til at andre teatre skal gjøre det samme, slik at vi kan få til et sammenlikningsgrunnlag og et forum for samarbeid om publikumsutvikling i feltet. 

- For noen år tilbake ønsket vi på Teater Innlandet å få økt innsikt om vårt potensielle og eksisterende publikum, forteller hun. - En viktig del av innsikten vi ønsket oss var muligheten til å segmentere på bakgrunn av motivasjon og barrierer for kulturbruk. For å få råd ift den engelske segmenteringsmodellen Culture Segments tok vi kontakt med Norsk publikumsutvikling. 

Brovold Owen kunne gått til et analysebyrå i markedet, men valgte å bidra til at resten av feltet kom fram til en felles mal for dette arbeidet. Hun ser for seg et nasjonalt forum for publikumsutvikling.

- Samlingene i Mitt publikum viste at det ikke bare var på Innlandet at det var behov for økt innsikt. Prosjektet resulterte i en felles plattform for å gjennomføre undersøkelser. Men det har også blitt noe mer. Det har blitt et forum for kompetanseutvikling- og deling. Vi kan sammen jobbe med kunnskap om publikum og dele erfaringer om hvilke tiltak og strategier vi kan utvikle på bakgrunn av denne kunnskapen, sier Brovold Owen. 

Hun ser fram til at det skal bli mulig å analysere resultater fra ulike regioner:

- Det blir i framtiden interessant å måle resultatet av tiltak basert på den økte innsikten. Det er også en trygghet å vite at det finnes et apparat som kan bistå med å lage undersøkelser av så god kvalitet. Dette er ikke et prosjekt for å sjekke status pr 2016, men et langsiktig prosjekt for økt kompetanse om publikumsutvikling for hele scenekunstfeltet.

NPU er i dialog med flere teatre og orkestre om undersøkelser. Hordaland Teater gjennomførte en omdømmeundersøkelse i april, og Nordland Teater skal gjennomføre en befolkningsundersøkelse i Nordland til høsten. Akershus fylkeskommune har bestilt to undersøkelser som er i gang og skal være ferdig i slutten av oktober, og vi er i ferd med å få til et stort spleiselag i Bergen og Hordaland hvor både fylkeskommune, kommunen, og en lang rekke aktører er med.

Vi skal sørge for nasjonal kunnskapsdeling. De ulike undersøkelsene skal ikke bli liggende i skuffer rundt omkring i norske kunst- og kulturinstitusjoner.

Ingrid Handeland i NPU deler Brovold Owens entusiasme når det gjelder nasjonal kunnskapsdeling. 

- NTO-feltet har gjort det klinkende klart at de forventer at vi tar initiativet til et forum for kunnskapsdeling. Det skal vi gjøre. NTO-medlemmer kan forvente en invitasjon til en samling på tampen av året for å dele den innsikten som er generert i 2016. 

Men NPU vil ikke begrense kunnskapsdelingen til orkester- og teaterfeltet. 

- Vi ønsker å gå mer aktivt inn i museumsfeltet i tiden som kommer, understreker Handeland. I de to store kulturmarkedsundersøkelsene som vi gjør i henholdsvis Akershus og Hordaland denne høsten omfatter alle kunst- og kulturformene, også historiske museum, visuell kunst, litteratur og film. 

- Vi skal sørge for nasjonal kunnskapsdeling, lover Ingrid Handeland. De ulike undersøkelsene skal ikke bli ligende i skuffer rundt omkring i norske kunst- og kulturinstitusjoner.