Topp ti nominasjoner til NPU-prisen 2016

by NPU — 2016-06-23

Etter gårsdagens juryering er ti kandidater videre mot finalen i NPU-prisen 2016 : Deichmanske bibliotek, Munchmuseet, Bergen Offentlige Bibliotek, Stavanger Symfoniorkester, Det Norske Teatret, Den Norske Opera & Ballett, Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, Carte Blanche, Nationaltheatret og Ultimafestivalen. 

Juryen baserer sine vurderinger så langt på skriftlige søknader fra de ulike aktørene selv, noen på oppfordring fra NPU, andre på eget initiativ. Det er et stort og til dels uensartet materiale juryen har tatt stilling til. 

- Det er ikke lett å vurdere store og små aktører opp mot hverandre, eller langsiktige organisasjons-utviklingsprosjekt med kortere, mer avgrensede prosjekter, sier Ingrid Handeland. - Vi ser også at det er stor forskjell på hvor mye som er lagt ned i selve søknadsarbeidet, og vi vet at mange har mye mer på lager enn det som kommer fram i en slik tekst. Vi har likevel valgt å basere oss på søknadene slik de foreligger, forklarer hun. 

Antallet nominerte har steget jevnt og trutt siden 2014 da prisen ble innført. I år har 26 institusjoner tatt seg bryet med å beskrive sine satsingsområder og publikumsutviklings-prosjekter for NPU. 

De 16 aktørene som ikke kom videre i år er alle solide, hardt arbeidende institusjoner som er opptatt av publikumsutvikling. Søknadene deres er ikke bortkastet, understreker Handeland. - De bidrar til det nasjonale kartleggingsarbeidet som NPU bedriver på vegne av feltet.  

NPU takker Asker kulturhus, BIT 20, Bærum kulturhus, Dansens Hus, Festspillene i Nord-Norge, Henie Onstad Kunstsenter, Kulturhuset i Tromsø, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Nobels Fredssenter, Peer Gynt AS, RAS, Rikskonsertene/Kulturtanken, Riksteatret og Rogaland Teater, Stavanger konserthus og Sølvberget for bidragene! 

I perioden fram mot neste og siste jurymøte 1. september kommer administrasjonen i NPU til å arbeide med å undersøke de 10 aktuelle kandidatene. - Formålet med dette er å skaffe juryen et best mulig beslutningsgrunnlag, forklarer Handeland. 

1. september kåres de tre finalistene som får presentere sine prosjekt under NPU-konferansen i Stavanger 17.-18.oktober. Vinneren offentliggjøres under konferansen og mottar kr. 30.000,- i tilskudd til videre publikumsutvikling. 

Juryen består av : 

Marianne Dyrnes Vallat (Norsk teater- og orkesterforening), Liv Ramskjær (Norges museumsforbund), Louise Ejgod Hansen (Aarhus Universitet), Tone Østerdal (Akershus fylkeskommune), Egil Bjørnsen (juryformann, direktør Utviklingsplatformen for scenekunst i Danmark ), Ingrid E. Handeland (NPU) og Nina Koren (NPU, juryens sekretær)