Tid for å booke NPU-samtalen

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-04-02

En medlemsfordel du bør benytte deg av.

Samtalen gjennomføres av meg, Ingrid E. Handeland fra NPU, og bidrar også til å identifisere kandidater til NPU-prisen 2019, som deles ut under NPU-konferansen i Bergen 12. november.

Jeg møter de som sitter med ansvaret for program, økonomi og kommunikasjon i medlemsorganisasjonen. Det er opp til dere hvem dere setter av tid med, men det er en stor fordel at det er ledere med beslutningsansvar til stede. 

Den tar utgangspunkt i Bransjeundersøkelsen 2019, som dere besvarer på forhånd. Svarene anonymiseres og legges fram som «Bransjeundersøkelsen» på NPU-konferansen 12. november i Bergen.

Selve samtalen tar 1,5-2 timer, og består av to deler:

  • Kartlegging. Denne delen dreier seg om hvordan dere forstår og praktiserer publikumsutvikling, hvilke mål og ambisjoner dere har, hvilke publikumsgrupper dere satser på, og hva dere har av dokumentasjon rundt dette.
  • Utvikling. Denne delen tar utgangspunkt i organisasjonens behov, og hvordan NPU-medlemskapet kan benyttes. Her drøftes måter NPU kan bistå organisasjonen, og hvem i nettverket aktøren eventuelt kan kobles mot. 

Underlag for samtalen kan være situasjonsbeskrivelse/problembeskrivelse, eller bare noen spørsmål dere har på blokka. 

Aktører som virker relevante for NPU-prisen bes legge fram relevante beskrivelser av mål og strategier, samt dokumentasjon som viser utvikling av publikumsgrunnlaget. Basert på intervjuet og tilsendt dokumentasjon, setter jeg sammen et underlag til juryen, som trer sammen i september. 

Book samtale her: NPU-SAMTALEN 2019.