Dette er NPUs nye styre

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-05-21

Åtte styremedlemmer og to vara-representanter er klare for å ta fatt på arbeidet med å utvikle NPU videre. Seks av ti styremedlemmer er nye. Nordnorge, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Innlandet er representert.

Ny leder og nestleder

Tor Lægreid har vært styreleder siden 2015. Han gir styreledervervet videre til Maria Utsi, og Tone Østerdal går inn som nestleder når Kirsti Mathiesen Hjemdal gir seg etter to perioder, den siste som nestleder. 

Fem nye, kloke hoder har sagt ja til å være med å utvikle NPU videre

Direktør Are Nakling fra Nordland Teater, Salgsleder Rita Skard Støstad fra Peer Gynt AS, Forsker Daniel Nordgård fra Norce, og Utstillings og formidlingsleder Anja W. Fremo fra Oljemuseet i Stavanger har sagt ja. Ole Giskemo Slyngstadli fra Oslobiennalen tiltrer som 1. vara. 

Skilbred, MacKenzie og Østerdal sikrer kontinuiteten

Kontinuiteten i styrearbeidet sikres ved at Gitte Skilbred fra Munchmuseet, Olaf Mackenzie fra Bergen Nasjonale Opera og Tone Østerdal fra Norske konsertarrangører sitter en periode til. Silje Gripsrud fra Den Nasjonale Scene, som har sittet i hele tre perioder, blir med videre som 2. vara. 

Takker de som går av for innsats i en krevende omstillingsperiode

Vi benytter anledningen til å takke Unni Heimdal fra Gjøvik, som går av, og Mocci Ryen, som gikk av like før jul. En spesiell takk til Tor Lægreid og Kirsti Mathiesen Hjemdahl som har sitter i to perioder og vært sentrale i den krevende omstillingsperioden NPU har vært gjennom siden bortfallet av statstilskuddet. Silje Gripsrud har også vært en sentral aktør i dette arbeidet, men hun beholder vi heldigvis som vara i en periode til.