Nye medlemmer i NPU-nettverket

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2018-01-04

Hva motiverer nye medlemmer til å melde seg inn? Vi presenterer korte intervjuer med nye medlemmer fortløpende. Direktør Gro Kraft og kurator formidling Solfrid Otterholm fra Jugendstilsentret og kunstmuseet KUBE er først ute i 2018. 

Hva er hovedgrunnen til at dere melder dere inn i NPU?

Jugendstilsenteret og KUBE satte i 2017 publikumsrekord med hele 40 550 besøkende. Vi anser dette for å være et resultat av et målrettet arbeid med å gjøre museet mer relevant nasjonalt og mer synlig lokalt. De senere årene har vi styrket vårt kunstfaglige program og gjort museet mer tilgjengelig for publikum gjennom utvidede åpningstider og et bredere formidlingstilbud. I dette arbeidet har vi en aktiv undersøkende holdning til vårt arbeid med publikum. De kommende årene ønsker vi å videreutvikle oss som en nyskapende og inkluderende arena, med stor satsning på den utadrettede virksomheten. I denne forbindelse ønsker vi økt kunnskap i vårt arbeid med publikum, og derfor er det relevant for oss å være en del av Norsk Publikumsutviklings nettverk. Museet er stadig på utkikk etter å delta i relevante og viktige nettverk som kan bidra til å utvikle og styrke vårt faglige arbeid. 

Hva forventer dere av medlemskapet?  

Vi forventer å bli en del av et større nettverk av kunst-og kulturaktører, og bli holdt løpende oppdatert om Norsk Publikumsutviklings virksomhet. Vi håper på å dra nytte av det forsknings og utviklingsarbeidet som allerede gjøres på feltet, få innsyn i undersøkelser, bidra inn i utvikling av prosjekter og dele våre erfaringer og kompetanse med andre. Vi ønsker å delta i konferanser, seminarer og workshops og ser frem til den årlige samtalen med en av Norsk Publikumsutviklings rådgivere i forhold til kartlegging av kunnskaps- og utviklingsbehov. 

Hvilke av våre tjenester er dere mest interessert i?

Vi er først og fremt interessert i å bli en del av nettverket som Norsk Publikumsutvikling tilbyr. Det og resten av fordelene som vi får gjennom medlemskapet er utgangspunktet for innmeldingen. I årene som kommer ønsker vi også å styrke vårt arbeid med publikumsundersøkelser, og det er ikke utenkelig at vi vil ta kontakt med dere og andre i nettverket i denne forbindelse. 

Hva bør være NPUs faglige hovedprioriteringer i tiden som kommer? 

For en ny medlem er det aldri så lite utfordrende å forsøke sette agenda for hele nettverkets hovedprioriteringer i årene som kommer. Men om nettverket skal være relevant for oss som kunstmuseum er det selvfølgelig viktig at det rettes et kritisk blikk på problemstillinger spesifikt tilknyttet publikumsarbeid i kunstinstitusjoner.  Kanskje dette bør synliggjøres mer som en naturlig del av Norsk Publikums hovedprioriteringer.

Hvilke tips og råd har dere til utviklingen av NPUs medlemstilbud?

Dette er kanskje et spørsmål dere kan komme tilbake til når vi har vært medlemmer en stund. Akkurat nå gleder vi oss til å få full innsikt i tilbudet som dere yter til medlemmene.