NPU + WolfBrown

by NPU — 2020-03-08

Hvordan påvirker en forestilling ulike grupper, hvilken effekt har smale kunstuttrykk i viktige segmenter og hvordan påvirker samfunnsaktuelle utstillinger måten unge mennesker tenker og handler?

Svar på denne typen spørsmål kan du få ved å gjøre intrinsic-impact-målinger. Hva er det? Svaret får du i denne artikkelen. Først et raskt sveip tilbake til 2012 og en kjapp spoling fram igjen til 2020 via fem konferanser, diverse innsikt og rapporter importert og produsert av NPU for å bygge opp under publikumsutvikling i norsk sektor.

Det tar tid å bygge en relasjon og få på plass et samarbeid. NPUs direktør møtte Alan Brown første gang i 2012. I 2020 er NPU klar for å rulle ut effektstudier i samarbeid med WolfBrown. I løpet av årets første måneder har vi utarbeidet et opplegg som kan tilpasses ulike institusjoner og behov.

Da vi i 2012 besøkte National Arts Marketing Conference i USA for første gang, hørte vi Alan Brown og Rebekka Ratzkin presentere den banebrytende rapporten «Making Sense of Audience Engagement». Den snakker om kunstutvikling som publikumsutvikling. Å kuratere en utstilling er å kuratere brukeropplevelser. Å skape kunst er å skape publikumsopplevelser. Publikumsopplevelsen starter lenge før forestillingen og etterlatt inntrykk påvirkes av alt det som skjer like etter opplevelsen av artistene på scenen eller bildene i rommet. Publikumsundersøkelser hjelper publikum å bearbeide opplevelsen og kan ha stor effekt når det gjelder å forme etterlatt inntrykk.

Du kan laste ned rapporten fra våre nettsider HER.

I 2015 besøkte vi konferansen for andre gang. Da presenterte den samme forskerduoen Counting New Beans, en rapport som la grunnlaget for utviklingen av målemodellen Intrinsic Impact. Oppdragsgiver var en av de store pro-bono-organisasjonene i USA som holder liv i en kultursektor med svært lav offentlig finansieringsgrad. For denne typen organisasjoner er det viktig å forstå effekten av bidragene som gis både på individ- og samfunnsnivå.

Intrinsic-impact-metoden måler kvalitative aspekter ved kunstopplevelsen kvantitativt.

Overføringverdi for norsk sektor

Intrinsic-impact-metoden måler kvalitative aspekter ved kunstopplevelsen kvantitativt.

Intrinsic impact kan på norsk oversettes med "kvalitative effekter". Det er fem kvaliteter som måles: grad av medrivelse/oppslukthet, emosjonell resonans, intellektuell stimulering, estetisk berikelse, sosial brobygging og sosial bekreftelse. På engelsk: Captivity, intellectual stimulation, esthetic enrichment, social bridging and bonding.

I Norge kan departementet og Kulturrådet ha interesse av å forstå denne typen effekter av kulturkronene. Interesseorganisasjoner som NTO kan ha interesse av å utvikle språket rundt verdien av de kunst- og kulturopplevelsene som tilbys blant medlemmene med utgangspunkt i det språket som tilbys av WolfBrown.

Effektmåling kan brukes til å argumentere for verdien smal, nisjepreget og utfordrende kunst med et begrenset markedspotensiale. Effektmåling av denne typen kan for eksempel påvise estetisk vekst og inkluderingseffekter i politisk viktige segmenter. Eller om kunsten faktisk utfordrer etablerte sannheter. Den samfunnsmessige verdien av slike effekter på individnivå kan være vel så stor som verdien av aller at storkonsumenter av bestemte kulturtilbud kjøper enda flere billetter enn året før til en noe høyere pris, og på denne måten bidrar til å trygge institusjonens økonomi.

NTO har vist interesse for metoden og bidro til å hente Alan Brown til NPU-konferansen i Stavanger 2016. Du kan strømme Alan Browns foredrag på NPU-konferansen 2016 HER.

Da Alan Brown presenterte satt Andre Ruud fra Interkultur Drammen i salen. Han forsto umiddelbart at dette var et verktøy som kunne brukes til å måle inkluderingseffekten av deres arbeid. Da NPU tok Alan Brown tilbake til NPU-konferansen i 2017 la vi til rette for en workshop for Interkultur-teamet dagen etter konferansen. Utfallet av workshoppen ble at Interkultur Drammen gjennomførte en pilot-studie i Drammen i 2018. Dette ledet igjen til DIVERSITY IMPACT KOHORT prosjektet, finansiert av Kulturrådet. Her får ti institusjoner får hjelp til å utvikle kontaktflaten mot grupper med innvandrings-bakgrunn. Du kan leser mer om dette prosjektet HER.

I 2020 er vi klare til å rulle ut effektstudier med WolfBrown for NPU-medlemmer. Ta kontakt hvis du lurer på om dette kan være noe for deg og din institusjon!

Gen Y og Z i museet

Fredssentret er første institusjon som benytter seg av intrinsic-impact-samarbeidet mellom NPU og Wolfbrown. De har på vegne av Demokratinettverket fått tilskudd fra Kulturrådet til å undersøke hvordan museumsbesøket påvirker publikum.

Fredssentret ønsker seg en kvantitativ undersøkelse som alle som besøker museet kan besvare. I tillegg ønsker de bistand til å utvikle kvalitative undersøkelser med vekt på ungdom og unge voksne.

NPU har siden 2017 arbeidet med å bygge kunnskap om ungt publikum på oppdrag fra Akershus fylkeskommune - nå Viken. Med utgangspunkt i etableringen av ungdomspanelet YOICE i samarbeid med Opinion er det produsert 16 rapporter basert på testing av ulike konsepter utviklet for unge med tilskudd fra kommunen. Denne kunnskapen vil danne kontekst for undersøkelsene for Fredssentret. Les mer og last ned rapporter HER.

Da Alan Brown gjestet NPU-konferansen i 2017 "Ungt publikum" baserte han innlegget på en studie av den såkalte millenniumsgenerasjonen. Han viste hvordan reformatering av opplevelser eller såkalte "branded experiences" senker tersklene for å oppleve klassisk musikk blant millennials uten spesielle interesse for kunstmusikk. Se foredraget hans fra 2017 HER.

Etter millenials kommer i følge genersjonsforskningen generasjon Z. Dette er de som er født etter 1995 - dagens barn, ungdom og de aller yngste av de unge voksne. Det er en generasjon det snakkes mer og mer om i kommunikasjons- og PR-miljøer, en generasjon som kan komme til å utgjøre tungen på vektskålen i høstens valgthriller i USA. Denne generasjonen skal vi se nærmere på i undersøkelsen for Fredssentret.

Vi vil støtte oss til internasjonale kunnskapsprodusenter i vårt nettverk. Norsk-amerikanske Anne Boysen deltok på NPU-konferansen i 2014 og 2017 med innlegg basert på hennes egen forskning og konsulting. Les mer om dette på bloggen After The Millenials. The Sound Agency besøkte NPU-konferansen 2015 med et innlegg om "generasjon Edge" - et annet ord for Generasjon Z, som er den korrekte betegnelsen innenfor akademisk generasjonsforskning.

Prosjektet er i oppstartsfasen når denne artikkelen skrives (8.mars 2020)

For oppdateringer besøk våre nettsider under fanen "prosjekter".


Er du interessert i effektstudier? Ta kontakt for en prat!

NPU har i samarbeid med WolfBrown utviklet et undersøkelses-design som består av en kvantitativ undersøkelse som kan tilbys alle som besøker et museum eller et teater/scene, og et sett kvalitative metoder for innhenting av data fra ulike målgrupper. Designet kan tilpasses ulike utviklingsmål: fx økt kulturelt mangfold eller økt engasjement blant ungt publikum. Det kan også være interessant å gjøre effektstudier for å forstå hvordan ulike sider av repertoaret virker på ulike typer publikum. Eller for bygge opp forsvaret for smale forestillinger som trekker lite folk men som kanskje har veldig stor verdi når det gjelder sosial inkludering og brobygging.

Intrinsic impact er godt egnet til å legitimere offentlig finansiering av eksperimentell kunst. Tiden da kunsten kunne eksistere kun for kunstens skyld er over. Nå gjelder det å bevise kunstens verdi for publikum. Kunsten for publikums skyld.

Ta kontakt for en prat om effektstudier på post(alfakrøll) norspublikumsutvikling.no