NPUs egen markedsundersøkelse

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2018-12-17

I starten av desember sendte vi ut en markedsundersøkelse for å kartlegge hva dere er mest opptatt av. Vi fikk verdifull tilbakemelding når det gjelder behovet for en aktør som NPU og betalingsvillighet for ulike tjenester. 

Her du ikke rukket å svare men har lyst å si din mening? Det er ikke for sent! Svar på undersøkelsen her: MARKEDSUNDERSØKELSE

Hovedfunn


Årlig, nasjonal brukerundersøkelse som gir anledning til å måle egen utvikling over tid sammenliknet med andre aktører innenfor samme bransje. Endret publikums-sammensetning med fokus på ungdom og unge voksne er det som ansees som strategisk viktigste utviklingsmål for flest og det er stor interesse for kursing og kompetanseutvikling på dette området. 

Andre funn

Over 80% av de som svarte har lederstillinger i sine respektive virksomheter. 

Det er flest scenekunstinstitusjoner som har svar - etterfulgt av museer og gallerier.

Over 90% mener at det er behov for en nasjonal aktør som NPU og at de har behov for tilførsel av innsikt og kompetanse.

Analyse og innsikt er mest etterspurt, tett etterfulgt av kompetanse/kursing, konsulentvirksomhet og fysiske møteplasser. Det er liten interesse for digitale møtepasser/webinar.  

2/3 av respondentene ønsker å delta i en årlig nasjonal burkeundersøkelse, 1/3 er avhengig av mer informasjon for å ta stilling, men ingen er uinteressert. 

Det er stor interesse for å sammenlikne egne resultater år for år. Kryssbruk er for de fleste mest interessant å måle innen samme sjanger på tvers av region. Det er lavest interesse for kryssbruk innen samme region på tvers av sjanger. 

Medlemsavgifter ser ut til å ligge på riktig nivå. 80% synes den er akkurat passe, 17% synes den er for høy og 3% synes den kunne ha vært høyere. 

Av de etablerte virksomhetsområdene har NPU konferansen og NPU prisen høyest kjennskap, NPU analyse og NPU kompetanse har lavest. NPU analyse har størst interesse, sammen med NPU konferansen og NPU kompetanse. 

Økt mangfold av brukere er det mest populære utviklingsmålet, økte egeninntekter minst aktuelt.

Det er særlig ungdom og unge voksne som oppfattes som strategisk viktig å engasjere flere av, personer som står i fare for kulturell eksklusjon på grunn av helseutfordringer/nedsatt funksjonsevne eller personer med lav inntekt kommer lengst ned på listen og strategiske viktige målgrupper. Strategisk viktig er her definert som "avgjørende for å realisere formålet med virksomheten)

Måling av "endringer i publikums-sammensetningen" ansees som viktig av flest, etterfulgt av "tilfredshet langs hele kundereisen" og "etterlatt inntrykk av selve kunstopplevelsen".

Kursing i strategier for dialog og inkludering av unge er mest interessant for flest, etterfulgt av "nærignslivssamarbeid" og "stratgeier for økt mangfold". 

De fleste ønsker å delta på kurs med folk som arbeider innenfor samme sjanger. 

Det er stor interesse for kurs og kompetanseutvikling og relativt høy betalingsvilje. 

Bla gjennom hele undersøkelsen HER