Kartleggingen av kandidater er i gang: Nå kan du nominere til NPU-prisen 2019

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-03-06

Siste frist for nominering til NPU-prisen 2019 er 31. mai.

NPU-prisen ble for første gang utdelt i 2014. Siden har NPU-prisen bidratt til å gi oversikt over best praksis i feltet.

Målet har vært å forstå hva som virker i arbeidet med publikumsutvikling over tid, fremheve de som får til å utvikle publikumsgrunnlaget, og å dele deres kunnskap og erfaringer med resten av feltet. 

Antallet nominerte har økt for hvert år. 

Kartleggingen av kandidater er i gang: Nå kan du nominere til NPU-prisen 2019. Alle har nomineringsrett, og det er lov å nominere sin egen institusjon og satsing.

I 2018 svarte 120 institusjoner på den nominerende undersøkelsen. På bakgrunn av svarene og den oversikten vi har over feltet fra tidligere år, gjennomførte vi kartleggingssamtaler med 38 aktører. Tolv av disse ble innstilt av NPU og løftet fram for juryen i en eller flere av følgende kategorier: Øker mest, formidler best, inkluderer flest og neste praksis

Hva ser vi etter?

NPU definerer publikumsutvikling som endringsarbeid med tydelige, langsiktige og tverrfaglige målsettinger for å utvide publikumsgrunnlaget. Prisen er inndelt i fire kategorier og gis organisasjoner for strategisk fundert publikumsutvikling.

For å vinne prisen må det være mulig å dokumentere en endring i publikumsgrunnlaget, og sannsynliggjøre at endringen har sammenheng med strategiske/kunstneriske valg og gjennomføring av planer/tiltak.

Vi ser etter dokumentarte endringer i antall, sosiodemografisk sammensetning og/eller etterlatt inntrykk. Vi ser også etter aktører som har utviklet klare og tydelige mål og som evaluerer eller har evaluert effekten/måloppnåelsen over tid. Juryen vil være spesielt mottagelige for prosjekter som tilfredsstiller følgende kriterier:

  • Resultatene springer ut fra en klart definert langsiktig strategisk satsing
  • Resultatene kan tilbakeføres til målsettinger som er evaluert

Hvem kan nominere?

Alle kan nominere en kandidat, og det er anledning til å nominere sin egen organisasjon. Siste frist for nominering er 31. mai 2019. Nominasjonsskjema finner du her.

Kategoriene

NPU-prisen er inndelt i fire kategorier:

1. Øker mest
Prismottakeren i kategorien øker mest kan dokumentere betydelig økning i tilstrømming over tid som resultat av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

2. Formidler best
Prismottakeren i kategorien formidler best kan dokumentere betydelig innsats for å formidle sin kunstform/kulturtilbud til nye grupper.

3. Inkluderer flest
Prismottakeren i kategorien inkluderer flest kan dokumentere økt publikumsmangfold som følge av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

4. Neste praksis
Prismottakeren i kategorien neste praksis kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkede tiltak for å nå et eller flere av målene over.

Kartleggingsfasen

Fra og med 1. april, og til og med 31. mai, kan alle nominere.

I tillegg til nominasjonsskjemaet, kan NPUs oversikt over feltet, den årlige bransjeundersøkelsen, veiledningssamtaler med NPU, tips og funn i andre radarer nominere kandidater.

Kartleggingsfasen varer ut juni, selv om fristen for å nominere er 31. mai. I kartleggingsfasen velger NPU ut de endelige tolv (tre i hver kategori) som presenteres for juryen.

Juryering

Juryen trer sammen i september. Da kåres vinnerne på grunnlag av NPUs nominasjoner. 

Presentasjonsfasen

Så snart de 12 nominerte er valgt, vil de få beskjed om dette og bes forberede presentasjon under NPU-konferansen 2019s første dag, for å dele erfaring med resten av feltet.

Samme kveld, deles prisen ut under konferansemiddagen. I 2019 deles prisen ut på USF Verftet 12. november.

Nominasjonsskjema finner du her.