NPU-konferansen 2019: De fem første er klare

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-03-27

En kunstner, en kulturforsker, en styreleder, en prosjektleder og en publikumsutviklingsspesialist er klare for NPU-konferansen 2019. Vi skal snakke om verdien av kunst og kultur. Og ikke bare om egenverdien, men om hvilken verdi kunst og kultur har for oss som enkeltindivider og som samfunn. Den opplevde verdien er det som utløser interesse og betalingsvilje hos folk flest, sponsorer og de som representerer oss — politikerne. Vi skal snakke om penger.

Det er en glede å kunne slippe de første fem medvirkende til NPU-konferansen 2019. De kommer til Bergen og USF Verftet 12. og 13. november å snakke om kunsten og kulturens verdi, og hva som utløser investeringsvilje og betalingvilje fra offentlige og private brukere og sponsorer. 

Vi skal ikke snakke om nytteverdien, men forsøke å sette ord på hva det er som får oss til å oppsøke kunst og kultur som publikum. Vi skal bruke to dager i november på å undersøke hva som utløser interesse og betalingsvilje hos publikum, sponsorer og bevilgende myndigheter. 

Vi befinner oss i en tid hvor alt det som var fast oppløser seg. Det er på tide å formulere verdien av det vi skaper i kunst- og kultursektoren. Vi trenger å bli mer klar over hvilke verdier vi skaper for hvem, og bedre i stand til å kommunisere budskapet.

Vi trenger å forstå hva som gir verdi for ulike publikumsgrupper, og kunstnere og kulturledere som legger øret på skinnegangen og forstår verdien av å skape innhold som snakker til et bredt og mangfoldig publikum. Vi trenger å demonstrere verdien av det vi bringer til torgs gjennom at det kommer publikum, og at de er villige til å investere både tid og penger i det vi produserer.

To dager, flere løyper

I år skal vi snakke om penger. Som vanlig foregår konferansen over to dager. 

12. november fokuserer vi på Norge og det som foregår her hjemme. Det blir deling av best praksis, utdeling av priser, middag og fest. 

13. november bringer vi inn flere stemmer fra utlandet. Det blir anledning til å velge mellom ulikt innhold i ulike parallelle løp, og i ulike formater. Vi slipper en håndfull medvirkende hver måned fremover.

De fem første

I denne omgang presenterer vi fem ulike stemmer: 

Teaterregissør og dramatiker Morten Joachim Henriksen kommer til NPU-konferansen for å fortelle oss hvordan han skal skape sug etter scenekunst i et område hvor musikaler har vært standard, uten å gå med underskudd herfra til evigheten.

Trine Bille, professoren fra Copenhagen Business School (CBS), kommer for å dele sin forskning rundt kunstens verdiskapning på samfunnsnivå, og hva som utløser betalingsvilje i ulike publikumsgrupper.

Siren Sundland har vært styreleder ved Den Nasjonale Scene (DNS) i ni år, og vil dele viktige lærepenger med resten av feltet.

Silje Eikemo Sande har ledet det treårige prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden 2017-2019» som avsluttes med Kulturrådets tredagerskonferanse i Oslo i desember. Hun kommer til NPU-konferansen for å gi oss et innblikk i hva prosjektet har ført til, og stiller blant annet spørsmål ved om ikke inkludering og mangfold kan lønne seg.

Sist, men ikke minst, kommer den uortodokse og fritt-talende Lisa Baxter fra UK til konferansen for å holde to workshops som kan komme til å endre ditt syn på publikum for alltid. Hun kommer med et opplegg for skapere av innhold — uavhengig av sjanger — som har som formål å skjerpe publikumssensitiviteten. I tillegg med et opplegg spesielt tiltenkt organisasjoner eller kompanier som sender kunst på turné.