Datoene er klare

by NPU — 2017-01-27

Bli med på årets viktigste begivenhet for alle som er opptatt av publikumsutvikling. Lytt til eksperter og be om råd. Bli litt klokere. Få inspirasjon og faglig påfyll. Møt kollegaer fra det norske, nordiske og europeiske nettverket på Vulkan i Oslo. 

Årets NPU konferanse har unge i alderen 15-30 som overordnet tema. NPU-prisen deles ut for fjerde gang og vi legger fram hovedtrender i det norske kulturmarkedet basert på våre egne undersøkelser i samarbeid med Opinion. Du kan se fram til en konferanse som som gir deg innsikt i det norske publikummets holdninger og verdier knyttet til kunst- og kulturbruk, og som gir deg overblikk over best praksis i feltet. 


Unge 15-30
Vi ønsker å fokusere på unge som autonome deltakere i kunst og kulturlivet, og vil programmere konferansen med innsikt og case som belyser alders-segmentet 15-30, fra ungdomsskolen og ut tyveårene. Dette er et alders-segment som spenner over det vi i dagligtalen kaller ”Ungdom” og ”Unge voksne”. Vi vil se på hvordan det programmeres, formidles og kommuniseres rundt kunsten til disse gruppene, og vil løfte fram eksempler på best og mest innovativ praksis i feltet. 


Som deltaker vil du kunne velge mellom foredrag, seminar og workshops som tar utgangspunkt spørsmål av denne typen:

  • Hvordan opplever ungdom og unge voksne møtet med kunst og kulturtilbudene?
  • Hvilke forskjeller i deltakelse er det mellom ulike grupper av unge med tanke på kjønn, etnisitet og sosial og økonomisk bakgrunn?
  • Hvordan arbeider kunst- og kulturtilbyderne med å møte ulike unge?
  • Hvordan forholder kunstnere seg skapende til målsettingen om å nå et ungt publikum?
  • Hva slags kompetanser og forståelser opparbeider kunstnere og institusjoner seg gjennom med-skapning med unge?
  • Hvilken rolle spiller de sosiale rammene og arkitekturen for møtet mellom de unge og kunsten?
  • Hvilken rolle spiller den digitale formidlingen?
  • Hvordan kan stat, fylker og kommuner legge til rette for økt og mer mangfoldig bruk av det offentlig finansierte tilbudet blant unge?

Konferansen går over tre dager og utfolder seg på flere arenaer. Det vil bli anledning til å melde seg på én eller flere av hovedelementer av konferansen. Påmelding starter 1. april.


Ikke kjent på Vulkan? Sjekk ut stedet her ; http://www.vulkanoslo.no/