NPU Undersøkelser 2016-2017

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2018-01-04

NPU har bestilt undersøkelser på vegne av medlemmer siden oppstarten i 2010. I 2016 startet vi med utgangspunkt i et NTO-initiert prosjekt meglervirksomhet. På vegne av våre medlemmer megler vi fram gode analyseprodukter skreddersydd for kunst- og kulturaktører. Siden den gang har vi stått bak og en lang rekke undersøkelser på oppdrag fra enkelte medlemmer eller på vegne av klynger av medlemmer i en region. Under lister vi opp - i alfabetisk rekkefølge - hvem som har gitt oss oppdrag eller bidradd med tilskudd til ulike undersøkelser de siste to årene. 

Akershus fylkeskommune - har gjennomført befolkningsundersøkelse og kvalitativ undersøkelse av befolkning med innvandringsbakgrunn. 

Bergen kommune - har bidradd med tilskudd til Publikumsatlas Hordaland

Dansens Hus - har bestilt publikums- og befolkningsundersøkelse, kvalitativ og kvantitativ metode, inklusive kultursegmentering.
 
Teater Innlandet - har gjennomført befolkningsundersøkelse, kvalitativ og kvantitativ metode, inklusive kultursegmentering.

Hordaland fylkeskommune - har bidradd med tilskudd til Publikumsatlas Hordaland

Hordaland Teater - har gjennomført kvantitativ befolkningsundersøkelse
 
Nordland Teater - har gjennomført kvantitativ befolkningsundersøkelse

Oslo kommune - har gjennomført kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av barn og unges kunst- og kulturdeltakelse.

OscarsborgOperaen - har gjennomført kvalitativ undersøkelse av publikumsreisen

Sogn og Fjordane Teater - har gjennomført kvantitativ befolkningsundersøkelse


Teatret Vårt - har gjennomført kvantitativ publikumsundersøkelse på Facebook