Årsmøte og fagseminar 23. og 24. mai

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-04-28

På NPUs årsmøte presenterer vi hvor langt vi har kommet i arbeidet med å designe en ny tjeneste; en årlig nasjonal undersøkelse av kunst og kulturbruken i feltet. Årsmøtet er åpent for digital deltakelse.

Årsmøtet strømmes, og blir dermed åpent og offentlig tilgjengelig via Norsk Publikumsutvikling på Facebook.

Lik og følg siden for å få en varsling når det skjer. Kommentarfeltet vil være åpent for å avgi din stemme direkte når sakslisten gjennomgås i Bergen Offentlige Bibliotek. Strømmingen foregår direkte, slik at digital deltakelse også begynner kl. 10.00 presist.

Hver medlemsorganisasjon har en stemme. Den som deltar på vegne av organisasjonen, enten du deltar digitalt eller ved oppmøte, bes registrere seg for årsmøtedeltakelse via denne lenken.

NPU årsmøte 2019 - agenda og saksliste


Uformell del:

10:00 Olaf Mackenzie, styremedlem og direktør Bergen Nasjonale Opera, ønsker velkommen.

10:02 Ingrid E. Handeland presenterer NPUs virke mot 2020. 


Formell del: 

1. Valg av møteleder. 

Vedtaksforslag: Olaf Mackenzie leder møtet.

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll

Vedtaksforslag: Referent Ingrid E. Handeland

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtaksforslag: Godkjent

4. Godkjenning av regnskap 2018 med revisjonsberetning

Vedtaksforslag: Godkjent

5. Årlig nasjonal kulturundersøkelse i regi av NPU

Orienteringssak - orientering gitt av direktør i uformell del. 

6. Fastsettelse av medlemsavgifter for 2020

Vedtaksforslag: Godkjent

NPUs styre bes gå i dialog med kommunale og fylkeskommunale medlemmer om kontingentjustering som følge av kommune- og fylkessammenslåinger i 2020. 

7. Godkjenning av budsjett 2020

Vedtaksforslag: Godkjent

8. Valg av nye styremedlemmer

Vedtaksforslag: Godkjent

9. Valg av valgkomité

Vedtaksforslag: Godkjent

10. Valg av revisor

Vedtaksforslag: GodkjentVennlig hilsen

Styreleder Tor Lægreid
                                                            

NPU årsmøte 2019 - Sakspapir

NPU Årsmøte påmelding

Meld deg på her : Årsmøte

Du velger å delta digitalt eller analogt.
NPU-fagseminar: Mangfoldig tilbud med enfoldig publikum?

DATO: 24 mai 2019, 10:00 — 12:00

STED: Bergen Offentlige Bibliotek U-rom , Bergen

En økende andel av befolkningen har innvandringsbakgrunn, men denne gruppen er foreløpig underrepresentert blant publikum i institusjonene. Har folk med innvandringsbakgrunn felles drivere og barrierer i forhold til kulturbruk, eller er personer med innvandringsbakgrunn like mye eller lite engasjert i kunst og kultur som alle andre nordmenn?

Norsk Publikumsutvikling (NPU) har invitert Morris Hargreaves McIntyre (MHM) til Festspillene i Bergen for å vise oss hvordan segmenterings- og kommunikasjonsverktøyet Culture Segments kan brukes til å skape engasjement i ulike segmenter, og i hvilke av segmentene personer med innvandringsbakgrunn har en tendens til å være overrepresenterte.

Med Ingrid E. Handeland (NPU) og Joss Luckin (MHM). Samtalen holdes på engelsk.

Meld deg på

Fagseminar