Viktig medlemsundersøkelse: tar kun 2 minutter!

by NPU — 2017-04-17

Lenke til undersøkelsen

Vi er interessert i å høre fra alle, både de som har spesielle satsinger på gang og de som ikke har det. Med utgangspunkt i svarene vil vi kontakte de som ønsker det. Blant disse vil det være noen som utmerker seg. Disse vil bli vurdert med tanke på NPU-prisen 2017. 

Les mer om NPU prisen 2017 her

Svarene skal utelukkende benyttes internt og vil ikke under noen omstendighet bli delt med tredje part. 

Vi ber dere svare så fort som mulig og innen 1. mai.