Mot 2020

by NPU — 2017-03-17

Vi inviterer til dialogmøte om tilbudet til deg som medlem og utviklingen av våre tjenester mot 2020. 

Norsk publikumsutvikling anno 2017 

- Hvor står vi? Hvordan tolker vi vårt oppdrag? Hvilke medlemsfordeler har du? Hva tilbyr vi av tjenester?
Innledning ved Ingrid E. Handeland, direktør NPU

NPU mot 2020

- strategiske prioriteringer
- vi tar imot innspill fra medlemmer


NPU-prisen 2017
- har du et prosjekt eller et satsingsområde du vil ha vurdert? 


NPU-konferansen 2017 
- har du et prosjekt rettet mot/som involverer unge i aldersgruppen 15-30?


Vel møtt!