Kunst som publikumsutvikling

skrevet av Una Mathiesen Gjerde — 2018-10-16

Framtidens samfunn er sanselig, mener Gry Worre Hallberg. Hun har radikale forslag til hva publikumsinvolvering kan være, og står bak den danske performancegruppen Sisters Hope, som skal demokratisere de estetiske dimensjonene gjennom oppslukende performance som gir mersmak. I Danmark har de allerede tatt over skoleledelser i flere uker, og innført performancekunst-strategier i stedet. I Norge begynner de ved NPU-konferansen 2018.

Å omtale Sisters Hope som bare en performancegruppe blir på mange måter feil. Snarere befinner de seg i krysningsfeltet mellom performance, forskning, aktivisme og utdannelse.

Prosjektet strekker seg langt utover kunstens sfærer, og minner mer om nettopp aktivisme. Med performance-strategier som verktøy jobber de for å nå det det sanselige samfunn (Sensuous Society).

Performancegruppens grunnlegger, Gry Worre Hallberg, kommer til NPU-konferansen 2018 for å gi en innføring i Sisters Hopes praksis, og deres visjon om et sanselig samfunn, gjennom et todelt seminar ved programmets dag to.

– Jeg vil gi en innføring i særlig de immersive [oppslukende] grepene vi arbeider med på museer og teatre, som kan inspirere til en veldig dyp publikumsutvikling, røper Worre Hallberg.

Hun har radikale forslag til hva publikumsinvolvering kan være, og mener de estetiske dimensjonene i samfunnet er undergravd. Nå skal hun skape mersmak for det sansbare, og  i Danmark har de allerede tatt over skoleledelser i flere uker, og innført performancekunst-strategier i stedet. I Norge begynner de ved NPU-konferansen 2018.

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her.

Sisters Hope 1

Sisters Hope tar utgangspunkt i et sanselig samfunn. 13. og 14. november kommer de til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Radikale forslag til hva publikumsinvolvering kan være

Sentralt for Worre Hallberg og Sister Hopes praksis er ulike immersive, interaktive og intervensjonistiske performance-metoder. Disse benyttes med en aktivistisk intensjon om å demokratisere den estetiske dimensjon og skape poetisk revolusjon.

Under NPU konferansen vil Worre Hallberg presentere dokumentasjon fra enkelte av gruppens intervensjoner gjennom visuelle og auditive grep. Men hun vil også komme med radikale forlag til hva publikumsinvolvering kan være:

– Det kan finne sted på en måte som gir deltageren et transformativt møte med kunsten, noe som også kan inspirere til hvordan framtidens kunst kan se ut.

I tillegg ønsker Worre Hallberg å gi de oppmøtte en smakebit av Sister Hopes immersive og sanselige metode gjennom en egen erfaring: Deltagerne inviteres til å finne deres poetiske selv.

– Dette krever ikke aktivitet og interaksjon på gulvet, men oppleves individuelt. Det har poetisk-meditativ karakter og kan være med til å skape nye perspektiver på resten av konferansen.

Sisters Hope 2

Siden 2014 har performancegruppen gjennom prosjektet Sisters Academy midlertidig tatt over undervisningen på flere skoler.13. og 14. november kommer Sisters Hope, ved Gry Worre Hallberg, til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Et framtidig, sanselig samfunn

Utgangspunktet for Sisters Hopes arbeid skisseres i gruppens manifest. Her skildrer de det sanselige samfunnet som et framtidig samfunn der det sanselige og poetiske danner rammene for all handel og interaksjon:

– Den estetiske dimensjon har vært underprioritert siden opplysningstiden og industrialiseringen, uttrykker Worre Hallberg.

Hun utdyper:

– Den kognitive og rasjonelle opplevelse og erkjennelse verdsettes høyere enn det sanselige, som er kjernen i det estetiske i følge Baumgarten (journ. anm. filosof Alexander Baumgarten) og all den estetiske filosofi som følger ham.

Hallberg mener industrialiseringen indirekte er årsak til kunstens eksklusive rom:

– Idéene om kunstens autonomi og kunstnergeniet fødes parallelt med at den økonomiske produksjon blir overordnet alt annet under industrialiseringen. I et sanselig samfunn vil ikke dette lenger være tilfellet.

I følge Worre Hallberg skal man ikke her lenger ta utgangspunkt i den økorasjonelle modellen som vårt samfunn tar utgangspunkt i. Tvert imot vil den estetiske dimensjon stå i sentrum:

– I det sanselige samfunn er våre indre iboende sanselige og poetiske udgangspunkt for hele vår eksistens og sameksistens i verden. Gjennom våre performance-eksperimenter spør vi hvordan et slikt samfunn vil se ut.

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her.

Sisters Hope 3

Blant deres nyeste intervensjoner er opprettelsen av en temporær kostskole på kunstinstitusjonen Den Frie Udstillingsbygning i København. 13. og 14. november kommer Sisters Hope, ved Gry Worre Hallberg, til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Overtar skoler

Sisters Hope har flere underorganisasjoner, blant disse er Sisters Academy: Her går performancegruppen inn og overtar etablerte samfunnsinstitusjoner. Intervensjonene er midlertidige, men i løpet av tiden Sisters Academy styrer endres de etablerte institusjonene radikalt.

Sisters Academy tar utgangspunkt i hvordan utdannelse ville sett ut i et sanselig samfunn. For å finne ut dette, har performancegruppen siden 2014 overtatt undervisningen på skoler i hele Norden.

– I Takeover-formatet overtar vi ledelsen av en skole i to uker. I tett samarbeid med lærere og elever utforsker vi nye former for sanselig og poetisk læring gjennom våre performance-strategier. Lærerne inviteres til å utarbeide undervisningen under premisset at de nå befinner seg et sanselig samfunn.

Worre Hallberg erkjenner at prosjektet først kan virke skremmende, men erfarer at både lærere og elever gradvis åpner seg for eksperimentet:

– Det viser seg å kunne ha dyp effekt for dem. Mange elever savner det etterpå og vi mottar takkebrev hvor de forteller hva Sisters Academy har betydd for dem.

Performancegruppen erfarer at intervensjonene deres leder til at flere involverte påbegynner en transformerende reise med deres iboende poetiske potensiale eller får et styrket utgangspunkt for deres allerede eksisterende kunstneriske eller ikke-kunstneriske praksis.

– Uavhengig av hvilket felt det opereres i vil denne metoden bidra til å styrke deltagernes fundament.

Sisters Hope 4

Sisters Academy har hatt intervensjoner over hele Norden. 13. og 14. november kommer Sisters Hope, ved Gry Worre Hallberg, til NPU-konferansen 2018, i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

Utviklet ny performance-metode

I tillegg til skoleovertagelsene, gjør Sisters Academy også intervensjoner i ulike kunstinstitusjoner:

– I «The Boarding School»-formatet omdanner vi en kulturinstitution til en sanselig kostskole ved hjelp av lyd-, lys- og set-design, og skaper således en immersiv performance-installation, hvor deltagerne innskriver seg som elever.

Den eneste måten man kan delta i performance-installasjonen på, er ved å innskrive seg som elev i minst 24 timer. Dette innebærer at man må overnatte på skolens sovesal. I regi av Sisters Academy vil man også ta del i ulike sanselige klasser, få servert tre måltider og delta på både morgen- og kveldsritualer.

– Elevene blir presentert for en alternativ verden hvor alt bygger på sanselige prinsipper. Dette påvirker også undervisningen hvor elevene får mulighet til å utvikle deres indre poetiske selv i et estetisk laboratorium.

Ikke bare elevene, men også Worre Hallberg selv, har hatt stort utbytte av intervensjonene:

– Gjennom mitt arbeid med Sisters Hope har jeg utviklet en helt ny performance-metode: Sisters Performance Method – Sensuous Learning.

Utforskningen av det sanselige er også omdreiningspunktet for Worre Hallbergs doktorgrad som hun arbeider med ved Københavns Universitet i skrivende stund.

Sisters Hope 5

Grunnleggeren av Sisters Hope, Gry Worre Hallberg (til høyre), kommer til NPU-konferansen 2018 i Hamar kulturhus. (Verk: Sisters Academy by Sisters Hope. Foto: Diana Lindhardt).

– Det sanselige samfunn er ikke et utopisk paradis

Sisters Hopes opplevelse av samfunnsutviklingen bygger i stor grad den amerikanske professoren Joseph Campbells teorier: Han mente at man kunne lese hva som styrte et hvert samfunn ved å observere de høyeste bygningene.

I middelalderen var kirkene høyest, under 1700-tallet ble de politiske bygningene høyest, og de siste hundre og femti årene har finansbygningene raget høyest over våre byer. Campbell delte også samfunnet inn i fire dimensjoner: Det religiøse, det politiske, det økonomiske og det kunstneriske.

– Vi har vært gjennom den religiøse, den politiske og nå den økonomiske, men den kunstneriske har ikke dominert enda så det ville være et «logisk» neste skritt, hvis verden var logisk.

Det er imidlertid viktig for Worre Hallberg å understreke at Sisters Hope ikke ser det sanselige samfunn som et utopisk paradis. I manifestet skriver hun at det også her vil være problemer, men at disse ikke kan forutses, da vi fortsatt ikke har opplevd et sanselig samfunn.

– Tror du det er reell mulighet for at vi noen gang vi få oppleve et slikt sanselig samfunn?

– Jeg tror det er mulig, og jeg tror vi kan være med på å peke ut en mulig framtid gjennom våre levende performance-prosjekter. Samfunnstransformasjoner skjer ovenfra og ned gjennom strukturelle endringer, men også nedenfra og opp gjennom enkeltmenneskets forandringer og lengsel etter noe annet.

Det nevnte manifestet, som danner grunnlaget for det sanselige samfunnet, ble skrevet i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Og i manifestet argumenterer Worre Hallberg for at det sanselige samfunnet kan være løsningen på dette, så vel som de pressende klimaendringene.

– Det som skulle kunne legitimere en overgang til det sanselige samfunnet er kanskje særlig den økologiske krisen vi står i akkurat nå, hvor det for flere og flere begynner å bli klart at vi må noe radikalt for at planetens framtid skal kunne reddes.

Videre peker Worre Hallberg på resultater fra Sisters Hopes intervensjoner, som i hovedsak består av ulike deltageres beskrivelser av deres opplevelse av Sisters Academy.

– Hver gang vi arrangerer Sisters Academy erfarer vi en kjempelengsel blant deltagerne som vitner om hvordan det sanselige og poetiske har vært underprioritert. Vi har også vært vitne til hvor mye potensiale som utfolder seg når det forløses

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her.