Mangfold for kunstens skyld

skrevet av Danby Choi — 2018-10-23

Mel Larsen frykter at institusjonene ikke tar mangfoldet på alvor. Ikke bare for sosial rettferdighet, men minst like mye for kunstens og kulturinstitusjonenes del. For i mangfoldet ligger mulighetene for kunstnerisk nyskaping — og hvis institusjonene selv ikke klarer å følge samfunnsutviklingen, er det de som først vil bli irrelevante, sier hun.

Mel Larsen har jobbet i kunst-, kultur- og forretningsfeltet i snart 30 år.

Erfaringen har hun videreført til mange deler av verden, og i det siste har hun levert praktisk trening i publikumsutvikling i fem byer i Russland, for The British Council & The Arts Marketing Association UK.

Hun er også forfatteren bak boka «A Guide to Workin with Arts Ambassadors», som ble utgitt av Arts Council England, og de senere årene har hun blitt anerkjent som en av de fremste publikumsutviklerne i kultur og mangfold-feltet.

Særlig etter sitt arbeid med The Audience Diversity Academy, et prosjekt av Arts Marketing Association i England. Larsen sitter selv i styret her, og en av pådriverne av akademiet — et initiativ som bidrar med vesentlig organisatorisk endring på kultur- og forretningsfeltet.

NPU-nettverket har mange år blitt påminnet om viktigheten av dette. I Norge har vi en hovedstad som er blant de raskest voksende i Europa, og i en tid for demokratisk resesjon vil utbygging av nye publikummere, et mangfoldig publikum, være helt essensielt.

Mel Larsen, mentor for programmet, som nå kommer til NPU-konferansen 2018, forklarer det slik:

— Ingen har råd til å ignorere mangfoldsdimensjoner i disse dager, men mange kulturinstitusjoner sliter fortsatt med å gjennomføre nye tiltak.

Dermed er The Audience Diversity Academy et program for institusjonene som vil gi organisasjonene verktøyene de trenger for å tenke utenfor boksen.

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Sikre deg en plass nå, og få billetter til rabattert oktoberpris til og med 31. oktober! Se fullt program her.

Nyskaping og muligheter i første rekke

The Audience Diversity Academy poengterer at de bruker ordet «mangfold» i sin bredeste form. Det skal være et initiativ som adresserer nøkkelproblemstillinger for å utvikle et mer mangfoldig publikum, som i å inkludere hele samfunnet.

Og selv om problematikken er høyst kjent, er det andre faktorer i Norge som spiller inn på kulturinstitusjonenes vilje til å prøve.

På spørsmål om hvorfor dette er så viktig, svarer hun at det er mange svar på spørsmålet. Nyskaping og nye muligheter, markedsperspektivet, sosial rettferdighet, og så videre.

— Men først og fremst handlet det om behovet for å adressere de store mulighetene som kommer med den voksende befolkningen, også i bredden. Rettferdighet og marked kommer i andre rekke.

Det handler først og fremst om hvilke kulturelle og kvalitative muligheter som ligger i inkluderingen og mangfoldsdimensjonen.

– Det er også et nøkkelpoeng at dersom din institusjon ikke tar ansvar nå, så kan du rett og slett bli irrelevant i løpet av få tiår.

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Sikre deg en plass nå, og få billetter til rabattert oktoberpris til og med 31. oktober! Se fullt program her.

Skal knuse ekkokamrene

Ifølge Mel Larsen er det ikke bare de enkelte som havner i ekkokamrene gjennom nye sosiale medier, men også institusjonene, overordnet.

Derfor har Mel Larsens Keynote under NPU-konferansen 2018 fått tittelen «Breaking Down Echo Chambers», som hun mener er en viktig utfordring for kulturinstitusjonene i dag.

– Vi skal først se på farene ved et ikke-mangfoldig kulturfelt på institusjonsnivå, og hvorfor vi må bevege oss forbi den interne og lukkede kulturelle samtalen. Kulturinstitusjonene praktiserer også ofte i ekkokamre.

Hun viser til hvordan kulturinstitusjonene kanskje i altfor stor grad fører interne samtaler, og ønsker å inspirere til også å tenke publikum fra første stund.

– Hva er publikumsutvikling for deg?

– Å endre forholdet mellom kulturinstitusjonene og både det eksisterende og potensielle publikummet på en kostnadseffektiv måte, som møter publikums behov igjen og igjen.

– Dette involverer ofte å søke og beholde nye typer publikum, både ved å fordype deres engasjement rundt kultur, kunstform eller et sted. 

– Effektiv publikumsutvikling fungerer vanligvis slik at det er nødvendig å ha publikum i fokus. Og for å være ærlig så er det ikke ofte slik vi tenker i kulturverdenen, sier hun.

Men kan det økte publikumsfokuset senke kvaliteten på kunsten?

Ikke ifølge Larsen. Hun ser heller på de store, nye mulighetene for kunstnerisk utvikling som ligger i nettopp inkluderingen — når det nye publikummet også engasjerer seg for kunsten og kulturen.

Mel Larsens kollega i The Audience Diversity Academy, Cath Hume (direktør, AMA), vil i en annen paralellsesjon under NPU-konferansen 2018 presentere The Audience Diversity Academy sammen med Mel Larsen. 

— Alt dette vil dere høre mer om under NPU-konferansen, og vi håper så klart at vi både kan inspirere og utfordre. Vi ser stort frem til å møte våre norske kollegaer!

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Sikre deg en plass nå, og få billetter til rabattert oktoberpris til og med 31. oktober! Se fullt program her.