Anette Trettebergstuen (Ap) og Kristin Ørmen Johnsen (H) møter Jens Kihl (BT) til kulturpolitisk debatt

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-10-07

Kulturinstitusjonene må vekkes, sa Trine Skei Grande da hun la fram regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2020. Hvilken virkelighet er de i ferd med å våkne til? Jens Kihl fra BT intervjuer Kirsten Ørmen Johnsen (H) og Anette Trettebergstuen (AP) om de lange linjene i kulturpolitikken under åpningen av NPU-konferansen 2019. 

Museer og arkiv fremstår som vinnerne blant institusjonene etter at kulturbudsjettet ble lagt fram i går. Teatre og orkestre ser ut til å få en realnedgang for sjette år på rad. Digitalisering og demokratisering skal skje gjennom styrking av frivilligheten og de miljøene som arbeider med mangfold og inkludering. Kulturministerens ordbruk under presentasjonen av budsjettet forsterket inntrykket av omstilling. Hun brukte ord som vekkelse og reform og gikk lenger enn noen kulturminister tidligere i å tale om publikumsutvikling. Hun brukte bare ikke akkurat det ordet. 

— Alle må tørre å reformere seg, understreket hun, og la til at institusjonene ikke kan være fornøyde med fulle saler, men alltid må strebe etter å nå flere og "de andre". Hun benyttet anledningen til å rette en pekefinger til institusjonene i feltet for å være litt lite innstilt på nytekning. Hun oppfordret institusjonene til å tenke "litt utenfor boksen". Som et positivt eksempel trakk hun fram Oslo-Filharmoniens jubileumskonsert på Haugenstua i august i år. Hun roste dem for å ha lagt konserten til et postnummer hvor orkestret ikke hadde solgt billetter tidligere, og omtalte det som magisk at 2000 mennesker ikke bare dukket opp, men satte tydelig pris på konserten.

NB: Registrer deg nå, og få konferansen til early birds-pris! Tilbudet utgår 10. oktober

Mangfold, inkludering og penger

I følge Kulturmeldingen (Kulturens kraft) krever den pågående omstillingen av Norge økt egenfinansieringsgrad i kultursektoren gjennom økt brukerbetaling og mer private penger. Men det gis ingen signaler om økt pengebruk fra staten. Tvert imot. Det framgår tydelig og klart av meldingen at det forventes at institusjonene klarer å oppnå et mer representativt publikum uten ekstra tilskudd. 

Hvordan skal institusjonene klare begge deler - både økt mangfold og økt egeninntjening - samtidig, i samme institusjon, i samme periode og uten å fire på bransjens kvalitetskrav? Det er normalt vesentlig enklere å drive mersalg til allerede eksisterende kunder enn å få nye «grupper» til å engasjere seg. Og særlig når institusjonene må forholde seg til en realnedgang i tilskuddet fra staten. Når man kobler dette med regionreformen, frykter mange at det ikke bare blir svakere vekst i budsjettene men reelle kutt og i værste fall avvikling av eksisterende tilbud. 

De kan virke som om regjeringen ser for seg at institusjonene i fremtiden skal øke egeninntektene basert på nye digitale forretningsmodeller. Til dette formålet ble det allerede i forrige års budsjett satt av 5 millioner kroner. Tilskudd fra denne potten deles ut til institusjonene gjennom et utviklingsprogram som forvaltes Kulturøkonomi-teamet i Kulturrådet. Lederen av teamet, Monica Larsson, kommer til NPU-konferansen 13. november for å forklare hvordan utviklingsprogrammet legges opp,  og for å annonsere hvem som får tilskudd i første runde. 

I forslaget til kulturbudsjett fordeles det 24,5 millioner kroner til ulike aktører som bidrar til mangfold, integrering og likestilling på kulturfeltet. Den største delen av potten går til Kulturrådet, som får 4,4 millioner til å styrke dette arbeidet. Leder for det 3-årige nordiske prosjektet "Inkluderende kulturliv i Norden", Silje Eikemo Sande, kommer også til konferansen. Vi venter at hun ikke bare oppsummerer hva de har lært i det treårige prosjektet som avsluttes i desember i år, men legger fram noen ideer til hvordan Kulturrådet skal bidra til å styrke institusjonenes arbeide med publikumsutvikling og mangfold i årene som kommer.

NB: Registrer deg nå, og få konferansen til early birds-pris! Tilbudet utgår 10. oktober