– Kulturinstitusjonenes kommersielle utviklingspotensiale er stort. Å overse dette er skadelig

skrevet av Subjekt — 2019-06-17

Er vi på vei mot en fullstendig markedsliberalisering av kunsten? Eller kan vi utnytte det allerede eksisterende kommersielle potensialet smartere? Vi må snakke om penger. Denne gangen med den danske utviklingseksperten Søren Mikael Rasmussen, som kommer til NPU-konferansen 2019.

I en tid hvor kulturlivet i Danmark opplever årlige kutt i statstilskuddet, samtidig som de har hatt en borgerlig regjering med fokus på effektivisering og liberalisering, står fremtidens kulturinstitusjoner i Danmark overfor mange nye utfordringer.

Søren Mikael Rasmussen har coachet danske toppledere i kultur- og mediebransjen, og hjulpet dem med å skaffe millioner i tilskudd. Nå kommer han til NPU-konferansen for å snakke om hvordan norske kulturinstitusjoner kan møte utfordringene som kommer av krav om økte egeninntekter.

Aktivering av eksisterende kulturelle ressurser

Det minner kanskje om tilstandene her hjemme, for ikke å kalle det noe annet.

Vi må snakke om penger. Søren Mikael Rasmussen er partner i kulturorganisasjonen BARC Scandinavia og konsulentfirmaet Rasmussen & Marker, og jobber aktivt for å styrke det danske kulturlivet, som opplever nedgang i offentlige budsjetter og krav om å styrke egenfinansieringsgraden.

Første steg i riktig retning, kan virke drastisk. Rasmussen mener vi må endre på tankesettet om hva en kulturinstitusjon skal være:

– Kulturinstitusjonene må innse at pengene som har blitt kuttet bort ikke kommer tilbake, selv med en ny sosialdemokratisk regjering. Jeg tror vi burde fokusere på å aktivere våre kulturelle ressurser.

– Hvordan da?

– Sette dem i spill i opplevelsesøkonomien, som vi ser at vokser fram.

Søren Mikael Rasmussen kommer til NPU-konferansen. Registrer deg nå og få konferansebilletter til lanseringspris! Lanseringsprisen utgår 21. juni.

Nye tider

Samfunnet er i endring, og det samme gjelder brukernes forventinger til kulturinstitusjonene, mener Rasmussen.

– En stor britisk undersøkelse viser at brukere av kulturen forventer delvis kommersialitet. De ønsker muligheten til å kjøpe god mat og drikke, og at de kan kjøpe med seg fine gaver hjem.

Han trekker frem julesesongen som eksempel. 

– Julen er en tid hvor museenes salg blomstrer. Jeg mener det er direkte skadelig for kulturinstitusjonene å ikke utvikle disse sidene, ganske enkelt fordi brukerne forventer mer enn bare kjernevirksomheten.

Rasmussen mener vi må sette brukerne i sentrum for alle aktiviteter i institusjonene, og at det er helt essensielt:

– Hvis publikum er utgangspunktet, for både kommersielle aktiviteter, kommunikasjon, forretningsstrategi og programutvikling, vil det til slutt ende i relasjonsskaping med publikum.

For Rasmussen handler det om å innse at man som kulturinstitusjon er en del av en opplevelsesøkonomi, og at kultur på mange måter har blitt en vare man konsumerer blant mange andre. 

– Kulturinstitusjonene er ikke lengre en autoritet, men et sted hvor mennesker kan utfolde seg. Dermed er institusjonene i større grad en fascilitator for læring, opplevelser og innsikt, enn en autoritet i feltet. 

– Publikum forventer i dag at de kan bidra til å forme opplevelsen.

– Men det overveldende fokuset på inntekter kan vel stå i veien for kunstnerisk autonomi?

– Jeg tror på ingen måte det står i kontrast til kunstnerisk autonomi. Besøkende forventer en helhetsopplevelse, og det kommersielle er en del av det. 

NPU-konferansen avholdes på USF Verftet i Bergen 12. og 13. november. Se fullt program her, og registrer deg nå for å få konferansen til lanseringspris.

Voksende interesse for forretningsutvikling

Det sier han selvsikkert. Og i Danmark opplever han at det er en gryende interesse for forretningsutvikling i kulturlivet. Men i hovedsak er interessen våken hos de store museene og teatrene. Han trekker frem kunstmuseer som Aros og Louisiana som eksempler på institusjoner som er gode på å øke inntektene sine, men påpeker at det fortsatt har stort utviklingspotensiale.

– Oppskriften er kort sagt å nå ut til flere gjester for å øke billettinntekter, utvide konsepter for salg i museumsbutikkene, forbedre kaféforhold, utvide åpningstider og lage medlemsklubber som øker salget.

Han mener det også er mye å jobbe med innenfor lisensiering, sponsor- og partneravtaler og produktutvikling av autentiske produkter.

– Og så har vi alt det som handler om CRM. Der har man virkelig noe å hente, sier han.

Customer relationship management, altsåeller kunderelasjonshåndtering – en markedsteori som handler om å styrke kunderelasjonene i en virksomhet. Et CRM-system er et elektronisk informasjonssystem som lagrer atferdsdata fra ulike brukergrupper, og gjør det mulig å skreddersy nye tilbud til brukerne.

– Gjennom dette kan man være i kontakt med sine brukere ved å hente informasjon og kunnskap om deres bevegelser og atferd. Dette er så godt som ubenyttet i Danmark. Det kongelige teatret er imidlertid ledende på feltet, med et godt utviklet CRM-system, sier Rasmussen.

Lanseringspris utgår 21. juni! Registrer deg nå.

Håper å inspirere til endring

I tillegg til å snakke om utfordringene fremtidens kulturinstitusjoner står overfor, og hvordan man skal møte dem, skal han også under NPU-konferansen presentere det visuelle verktøyet Business Model Canvas. 

– Grunnleggende er Business Model Canvas en modell for å utvikle forretningsinitiativer og forretningsområder. 

Modellen inneholder ni dimensjoner som beskriver hvordan en bedrift skal organiseres, finansieres og drives for å nå målene sine. Og om han kjenner sitt publikum:

– Modellen er veldig visuell! Med utgangspunkt i verdiskapning hos brukeren, kan man arbeide med alle de ni områdene som sammen må vurderes om man ønsker å lage en forretningsplan. 

BMC kan både brukes i oppstarten av en bedrift, men også for å se om en organisasjon fungerer på alle de avgjørende områdene.

– Neglisjerer man hele områder i en organisasjon, blir det vanskeligere å lykkes med investeringene sine. Modellen kan på den måte være til god hjelp for å endre tankegangen rundt en virksomhet.

Rasmussen ser fram til å snakke om utviklingen av de mer kommersielle sidene ved dansk kulturliv til norske kulturfolk på NPU-konferansen. 

– Det er ingen enkel forvandling å skulle gå fra å være en statlig finansiert organisasjon til et mer liberalt marked med konkurranse om brukerne. Men jeg håper jeg kan inspirere til å gå i gang med denne transformasjonen, sier han.

Søren Mikael Rasmussen kommer til NPU-konferansen, som avholdes 12. og 13. november på USF Verftet i Bergen. Denne uken utgår lanseringstilbudet, og du kan spare opptil 30 prosent av billetten ved å registrere deg nå!