Koronakrisens digitale mulighetsrom

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2020-03-17

Vi rigger oss for flere digitale møterplasser.

Analoge kunst- og kulturopplevelser beriker folks liv gjennom å gi rom for fordypning, virkelighetsflukt og felleskap. Nå som den analoge opplevelsen er satt på pause fremskynder koronakarantenen digital innovasjon i feltet. Kulturlivet ledes allerede virtuelt gjennom digitale kanaler, og nye digitale publikumstilbud dukker opp i den kommersielle delen av sektoren.

Selv om digitale opplevelser ikke har samme kvalitet som analoge, kan de dekke grunnleggende behov for tilknytning og samhørighet i befolkningen. Det er et digitalt mulighetsrom for demokratisering av kunsten. De teknologiske plattformene finnes. Det er opp til institusjonene å gripe sjansen.

Konserter og forestillinger som har blitt filmet tidligere kan enkelt gjøres digitalt tilgjengelig. Mange gjør det allerede. Samlinger som er digitalisert kan aktiveres på nye måter. Mange er tilgjengelige allerede. Det er vanskeligere å konvertere analoge produksjoner som allerede ligger i repertoar til digitale forestillinger på nett. Smittevern-tiltak og rettighetsproblematikk setter en stopper for dette.

En rask sms-runde mandag 16. mars til kontakpersoner i NPUs medlemsorganisasjoner viser at det mange steder jobbes på spreng med å finne digitale erstatninger for bortfallet av det analoge tilbudet.

Det som er viktig å huske på når det skal utvikles nye publikumstilbud er at publikum først og fremst er ute etter å oppleve noe sammen med andre. Den digitale tilgjengeligheten må gjøres sosial for at den skal fylle behovene våre som kulturkonsumenter. Tenk sosialt først. People first. Så produktet. Eller verket. Det er ikke like stas å streame en konsert fra sofaen hjemme når ingen andre ser på samtidig. Eller å se en forestilling uten å vite at andre ser på samtidig. Vi er først og fremst sosiale dyr.

I arbeidet med NPU-prisen vil vi i år har et ekstra fokus på virksomheter som utnyttet det digitale mulighetsrommet til å gjøre seg relevant for eksisterende og nytt publikum i 2020.

NPUs møteplasser skal tilbys digitalt

NPU produserer selv noen analoge møteplasser i året. Årsmøtet skal i år foregå 9. juni. Det vil som vanlige de senere årene bli lagt til rette for digital deltakelse. Men i forhold til tidligere år vil vi ta utgansgpunkt i at det digitale årsmøtet er det primære, slik at alle sikres likeverdig tilgang uansett hvor i landet du befinner deg. Det skal altså ikke være nødvendig å forflytte seg fysisk for å delta aktivt i utviklingen av NPUs fremtid.

Det samme gjelder den viktige samlingen i PUBDATA-prosjektet som skal foregå samme dag i Oslo. Den vil bli planlagt som webinar, og vi jobber med å finne løsninger som sikrer best mulig utbytte av deltakelsen.

NPU konferansen skal foregå 12. og 13. november i Oslo. Med utgangspunkt i den situasjonen vi står i nå starter vi arbeidet med å utrede hva det vil koste å tilby en digital konferanse-løsning som ikke bare gir tilgang til å strømme, men som gir en så fullverdig opplevelse som overhode mulig fra et brukerperspektiv.

NPU prisen 2020 vies digital innovasjon

I arbeidet med NPU-prisen vil vi i år ha et ekstra fokus på virksomheter som utnyttet det digitale mulighetsrommet til å gjøre seg relevant for eksisterende og nytt publikum i 2020.

I mai vil vi sende ut en undersøkelse til alle våre medlemmer for å fange opp det som skjer av digital innovasjon og som har effekt i forhold til hvor mange, hvordan og hvem som deltar.

Vi ser fram til at krisen er over, at vi snart kan møtes og gi hverandre en klem, og vi ønsker primært alle våre lesere og medlemmer god helse og fortsatt trygge arbeidplasser. Vi håper og tror at det også kan komme noe godt ut av denne situasjonen. Ikke minst at det vil ha positive konsekvenser for klima.

God digital arbeids- og innovasjonslyst!