Kan man måle sosiale virkninger av kunst- og kulturarrangementer?

skrevet av Danby Choi — 2018-10-10

Interkultur i Drammen er de første som benytter seg av WolfBrown-metoden «Impact studies». Under NPU-konferansen vil de presentere funnene nærmere. Men allerede nå kaller de det banebrytende.

«Hvordan blir publikum påvirket av kunst, og hvilke formidlingstiltak fungerer i forberedelses- og bearbeidelsesfasen? Det er med stolthet vi kan lansere Alan Brown, en av de fremste forskerne i feltet, på programmet!»

Slik introduserte vi Alan Brown – en av de ledende kunst- og publikumsviterne i USA, da han ble lansert på programmet for NPU-konferansen 2016. Der presenterte han «Impact Studies», en undersøkelse og metode for å måle sosiale virkninger av kunst og kultur.

– Den gang introduserte NPU oss for WolfBrown og «impact studies», og som følge av en workshop etter NPU-konferansen i fjor, startet vi pilotprosjektet med WolfBrown, som vi er midt inne i nå. Sammen utvikler vi og tester vi impaktstudier i Norge, sier Kaja Jorem.

Hun er seksjonsleder for Interkultur i Drammen – et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling, og produsent av internasjonale kunst- og kulturopplevelser i Drammen kommune.

– Som produsenter av kulturopplevelser for nye publikumsgrupper, opplevde vi at arrangementene deres ikke kunne måles gjennom publikumstall alene. Flere andre slet med det samme, og som kompetansesenter var vi interessert i å se på metoder for å forstå og måle hvordan publikum påvirkes av deres opplevelser i møte med kunst.

Image1

Kaja Jorem er seksjonsleder for Interkultur i Drammen, og hovedleder for Interkultur Kompetanse.

– Og nå er dere de første som implementerer «impact studies» i praksis i Norge. Hva er deres etterlatte inntrykk?

– Dette er banebrytende i Norge, og sammen med NPU ser vi store muligheter for å fortsette arbeidet. Vi er fortsatt i pilotfasen, men vi kan allerede se at vi forstår masse om hvem som deltar på våre arrangementer, hva de får ut av det, og hvilke grep som fungerer og ikke.

– Som hva da?

– Undersøkelsene gir oss blant annet innblikk i publikumserfaringer under arrangementene våre. Hvem kommer? Møter publikum hverandre? Oppdager de nye kunstuttrykk? Oppnår man stolthet i nabolaget, kreativ aktivering, felleskap, og så videre? 

Hun presiserer igjen at de fortsatt bare er halvveis gjennom årets datainnsamling, men på nåværende tidspunkt deler de gjerne noen av funnene fra den kvantitative forskningen: Programmeringen deres har nådd et flerkulturelt publikum. Rettere sagt 42 prosent av respondentene identifiserer seg som tilhørende en ikke-europeisk kulturell bakgrunn. På tvers av dette svarer 85 prosent at det er «veldig viktig» at folk ar mulighet til delta i denne typen arrangement.

– Men dette handler vel i hovedsak om man kan måle sosiale virkninger?

– Ja, og det kan man. 50 prosent av de europeiske respondentene svarer at de snakket med noen de ikke kjente på arrangementene. De gir også uttrykk for verdien av arrangementene til bidragsytende for å skape sivil og kulturell stolthet, og til å feire mangfold.

– Dette skal vi presentere nærmere under NPU-konferansen, men så langt ser vi at programmeringen vår har hatt ønsket effekt, og analysene hjelper oss å programmere bedre. Vi har også lært mye om publikums demografi. Utover de kvantitative undersøkelsene, skal vi nå i gang med kvalitative fokusgrupper og observasjon – det kan vi fortelle mer om på NPU konferansen!   – Dette er jo gledelig, og mye av grunnen til at dere er nominert til NPU-prisen. Gratulererer!

– Det var utrolig kjekt å bli nominert til NPU-pris, og i så godt selskap! Vi har jobbet aktivt med publikumsutvikling for et mer mangfoldig kulturliv i over 15 år, og det er stas at dette og arbeidet med impaktstudier blir lagt merke til. Det motiverer til videre arbeid, og gjør at flere kulturinstitusjoner kan få øynene opp for verdien av slike studier.

Nå ønsker de å engasjere flere institusjoner til å bruke nettopp WolfBrowns metode, og om du institusjonene blir overbevist, som Drammen kommune, gjenstår å se ved årets konferanse.

I samarbeid med Interkultur og WolfBrown ser vi i NPU på muligheten for å initiere et forsknings-/arbeidskonsortium, der 5-10 andre kulturinstitusjoner går sammen om å gjennomføre impaktstudier på kulturelt mangfold, og samtidig lære av og med hverandre.

– Da ønsker vi også å synliggjøre denne typen undersøkelser for tilskuddsgivere, og så videre, legger Jorem til.

Se konferanseprogrammet her. Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Ut oktober gjelder rabatterte priser!