Annonsering: vi undersøker koronaeffekten på publikum

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2020-04-23

Hva skjer med publikum i koronaens tid? Hvordan påvirker de strenge smittevern-tiltakene og digitale tilbud viljen og evnen til å delta fysisk når institusjonene gradvis åpner opp igjen?

NPU er stolt over å kunne lansere den internasjonale publikumsundersøkelsen COVID 19 Audience Outlook Monitor i samarbeid med WolfBrown i USA. Undersøkelsen starter i mai 2020 og løper ut året. Hensikten er å gi institusjonene beslutningsgrunnlag i forbindelse med gjenåpning etter nedstengningen. Funn og implikasjoner vil bli delt og debattert under NPU-konferansen 2020 i november.

Hva skjer med publikum i koronaens tid? Mister de interessen eller blir de mer ivrige etter å delta enn noen sinne? NPU har mottatt henvendelser fra medlemmer som vil vite hvordan koronakrisen påvirker relasjonen til ulike publikumsgrupper. Har vi mistet noen på veien? Hvilke tiltak vil senke tersklene for å møtes hos oss igjen? Og burde vi satse sterkere digitalt? Eller er folk allerede er i ferd med å bli digitalt utmattet? Og sist men ikke minst: hvordan påvirker krisen betalingsviljen for fysiske og digitale arrangementer på lengre sikt?

Alt dette og mere til får du svar på dersom du velger å delta i den rullerende internasjonale publikumsundersøkelsen COVID 19 Audience Outlook Monitor som starter allerede nå i mai og løper ut året.

Meld din interesse!

Har du minimum 3000 kunder som du kan sende undersøkelsen til? Kunne du tenke deg å sende ut undersøkelsen med to måneders mellomrom og få tilgang til et dashboard som forteller deg når, hvor og hvordan publikum er rede til å komme tilbake i salen eller utstillingsrommet? Meld din interesse for å delta til post@norskpublikumsutvikling.no eller ring på 90999791 for å snakke med Ingrid E. Handeland, som leder arbeidet i Norden.

Undersøkelsesdesign

Det er tenkt at undersøkelsen skal sendes ut per epost til publikum ved 40 institusjoner i tre runder (mai - august- oktober) og at det skal suppleres med et publikumspanel for kvalitative samtaler med respondentene. Det er en forutsetning at institusjonene har minimum 3000 kunder/respondenter som de har tillatelse til å kommunisere med (ref GDPR). Rapporter vil bli gitt løpende via dashboard-løsning, og korte skriftlige rapporter vil bli laget mellom hver runde med undersøkelser. Det vil bli lagt til rette for kunnskapsdeling under NPU-konferansen 12. -13. november.

Undersøkelsen vil gi svar på spørsmål som

· Når og hvordan skal vi gjenåpne?

· Hvilke grep bør vi ta for å forsikre publikum om at det er trygt å besøke oss?

· Har kriser forårsaket at publikum har endret sine holdninger og interesser for kunst og kultur generelt og oss spesielt?

· Vil den økte interessen for digital deltakelse holde seg også etter at de strenge smittevernstiltakene er over?

· Hvordan påvirker epidemien betalingsviljen for analogt og digitalt innhold?

Egen nettside

Vi har opprettet en egen side for prosjektet som oppdateres fortløpende. Gå til COVID-19 Audience Outlook Monitor sin side HER.