Kåring og vinnersamtale

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2017-09-26

Hva er NPU prisen?

NPU prisen ble delt ut første gang i 2014. Målet er å forstå hva som virker for å kunne dele det med resten av feltet. Antallet nominerte har økt for hvert år. I år har vi hatt 60 institusjoner på blokka. Vi har kartlagt 39 og landet på 12 som vi mener det er verd å løfte fram. Utvalget er basert på tips og råd samt NPUs oversikt over feltet. Vi har forsøkt å dekke ulike bransjer og geografiske områder. Vi har forsøkt å dekke ulike typer institusjoner med ulike typer formål og praksiser. Vi har sikkert oversett noen som er skikkelig gode og hører gjerne fra dere til neste år. 

De 12 Kandidatene til NPU-prisen 2017 introduseres under i kronologisk rekkefølge i en eller flere kategorier. De fire kategoriene er:

Beste praksis

1. Øker mest: kan vise til betydelig økning i tilstrømming som ikke skyldes tilfeldigheter

2. Formidler best: kan vise til betydelig innsats på formidling av sin kunstform/kulturtilbud relativt til eget samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

3. Inkluderer flest: kan vise til betydelig innsats for å øke det sosio-demografiske mangfoldet i publikum relativt til eget eksisterende publikum, samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

Neste praksis: kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkede tiltak for å nå et eller flere av målene over.

De nominerte er....

Les mer om de nominerte i denne artikkelen

Vinnersamtalen

De fire vinnerne kåres 1. november klokken 21:00 på Dansens Hus. Dagen etter møtes de fire vinnerne til samtale moderert av Ida Habbestad foran NPU-konferansens publikum. 

Ida Habbestad (1980) er skribent, journalist, redaktør, kritikar og styreleder i Norsk kritikerlag. Hun er utdannet fløytist fra Norges musikkhøgskole (2002) og har mastergrad i anvendt musikkteori (2010) fra samme institusjon. Habbestad var produksjonsleder i Ultimafestivalen og organisasjonskonsulent i De Unges Orkesterforbund (2005-2006), før hun i 2006 gikk over til å ha skribentområdet som virke.

I 2006-2010 var hun musikkjournalist for Ballade.no, et nettidsskrift for og om norsk musikkliv, og fra 2013 har hun vært tidsskriftets redaktør.

Habbestad har lang erfaring som kritiker, fra 2007-2001 i Dagsavisen og i 2011-2017 i Aftenposten. Hun har skrevet kritiske og fagorienterte artikler for en lang rekke publikasjoner (Bladet Folkemusikk, Klassisk Musikkmagasin, Scenekunst.no, Bergens Tidende, Vagant, Prosa, Syn og Segn, Seismograf, Museumsnytt, Allkunne, Dansk musikktidsskrift m.fl.), har redaktørerfaring fra bokprosjekt som «Begreper om barn og kunst» (Norsk kulturråd 2014), var medredaktør for nettsiden Kunstløftet.no 2010-2011 og sekretær for en ekstern tilråding for arbeidsdeling mellom norske musikkutdanningsinstitusjoner (2014). Gjennom Norsk kritikerlag var hun en sentral initiativtaker til Frilansinitiativet, som jobbet for å rette søkelys om behovet for frie ytringer.

Habbestad er mye brukt som ordstyrer og har arrangert en lang rekke panelsamtaler og diskusjoner om ulike tema innen kunstfeltet generelt. Sammen med Hild Borchgrevink har hun utviklet et kurs i å skrive kritikk av scenekunst. Kurset er holdt i en rekke barne-, ungdoms- og videregående skoler i hele landet, samt på universitetsnivå. Gjennom kurset har hun også jobbet med regionale medier og samtalen om kunstuttrykk, og har jobbet aktivt for å få gi elever i utvalg knyttet til Den kulturelle skulesekken verktøy for å kunne bidra inn i programmeringsprosessen lokalt.