Dette er vinnerne av NPU-prisen 2019

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-11-13

NPU-prisen 2019 er utdelt, i fire forskjellige kategorier: Øker, Forsterker, Utvider og Fornyer.

Det var Bergens nye kulturbyråd, Katrine Nødtvedt (MDG), som ledet oss gjennom showet 12. november på USF Verftet, innledet av kommunaldirektør for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune, Harm Christian Tolden.

Juryleder Egil Bjørnsen skrøt av et særs høyt nivå blant de tolv nominerte: Ape & Bjørn, Bergens sjøfartsmuseum, Borealis, Dansens hus, Haugesund teater, Henie Onstad kunstsenter i samarbeid med Citrus Studio, Kongsberg jazzfestival, Moldejazz, Nasjonalmuseet, Nationaltheatret, Oslo museum/Interkulturelt museum i samarbeid med Senter for inkluderende dialog og Rogaland teater.

Se hele prisutdelingsshowet HER.

Nationaltheatret

Nationaltheatret gikk av med NPU-prisen i kategorien «Øker». (Foto: Einar Mølmann Fuglem/Subjekt.)

Øker: NATIONALTHEATRET

Nationaltheatret har de siste 10 årene gjennomgått en omstilling som kan oppsummeres med det interne slagordet «Fra lukket borg til åpent torg». Gjennom en refortolkning av samfunnsoppdraget forankret i Grunnloven §100, som sier «At Staten skal lægge forholdene til Rette for en aaben og opplyst offentlig Samtale», har de hatt som strategisk mål å sette dagsorden for samfunnsdebatten. De har satset offensivt på innholdsproduksjon og et vell av store og små formidlingsaktiviteter, og gjort seg tilgjengelig som arena for samfunnsaktuelle debatter som Metoo. De kan dokumentere en betydelig utvikling av publikumsgrunnlaget, økte besøkstall, økte egeninntekter og økt digitalt engasjementet. Veksten bidrar i sin tur til å utvide det kunstneriske handlingsrommet. Det er juryens oppfatning at Nationaltheatret i dag fremstår som mer åpent og tilgjengelig enn tidligere, både i kraft av sitt repertoar, sin innholdsproduksjon og sitt publikum.

Rogaland Teater

Rogaland Teater gikk av med NPU-prisen i kategorien «Forsterker». (Foto: Einar Mølmann Fuglem/Subjekt.)

Forsterker: ROGALAND TEATER

Hvordan opparbeider man et risikovillig publikum? Rogaland Teater har knekket en kode. I en tid med realnedgang i tilskuddet fra staten øker Rogaland Teater besøket og egeninntektene gjennom å innføre et Dramakort som forsterker og fordyper relasjonen til en gradvis voksende andel av publikum i Stavangerområdet. Kortet senker tersklene for å oppleve nye og ukjente teatertilbud, og stimulerer publikum til å utvide smaken for scenekunst. Dette utvider samtidig teatrets kunstneriske handlingsrom. Undersøkelser viser at kortholderne ikke bare føler en sterkere tilknytning til Rogaland Teater enn før, men har blitt mer opptatt av å bruke kultur generelt, og holder seg mer oppdatert på det som skjer på kulturfronten. Juryen er imponert over Rogaland Teaters relasjonsmarkedsføring og ser her en effektiv strategi for å forsterke relasjonene til sitt kjernepublikum.

Dansens Hus

Dansens hus gikk av med NPU-prisen i kategorien «Utvider». (Foto: Einar Mølmann Fuglem/Subjekt.)

Utdvider: DANSENS HUS

11 år etter etableringen seiler Dansens Hus frem som en institusjon med reell betydning for kulturell i inkludering i storbyen. Dansens Hus kunne ha konsentrert seg om å fylle setene med kulturelt altetende innbyggere i indre Oslo øst, men arbeider i stedet strategisk med å speile hele mangfoldet av identiteter i Oslo og Akershus. De arbeider kunnskapsbasert og segmentert med publikumsutvikling, utfordrer homogeniteten i egen organisasjon, og programmerer strategisk. De utvider kontaktflaten til nye publikumsgrupper gjennom kunstneriske samarbeid.  Dansens Hus evner gjennom ulike grep å kombinere en forsterket relasjon til etablerte publikumsgrupper med en utvidelse i retning av nye grupper med minoritetsbakgrunn. Juryen er imponert over hvordan Dansens Hus på kort tid har klart å skape et inkluderende rom for opplevelse av en kunstform som normalt har et smalt nedslagsfelt. 

Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet gikk av med NPU-prisen i kategorien «Fornyer». (Foto: Einar Mølmann Fuglem/Subjekt.)

Fornyer: NASJONALMUSEET

Det nye Nasjonalmuseet lar et ungt og utrent publikum være konseptuell målgruppe for åpningsutstillingen i den 2400 m2 store og omdiskuterte Lyshallen på toppen av bygningen. Utstillingen skal vise norsk samtidskunst og ta opp temaer som identitet, og hvem som står utenfor og innenfor — både i kunsten og i samfunnet. Nasjonalmuseet går grundig til verks. Gjennom dybdeintervjuer med representanter for målgruppen og etablering av en fokusgruppe som skal følge prosjektet fram til åpningen høsten 2020, er målet at alle beslutninger om denne åpningsutstillingen skal styres av hensynet til den nye, unge målgruppen som ikke har for vane å oppleve samtidskunst i et museum. Denne formen for målrettet publikumsutvikling er relativt nytt i Norge, og applauderes av juryen, som er nysgjerrig på effekten. Fremgangsmåten er ikke ukontroversiell, men den blir meget spennende å følge.