22 institusjoner deltar i COVID-19 Monitor Norge

by NPU — 2020-05-18

COVID-19 Audience Outlook Monitor Norge er utviklet av NPU i samarbeid med WolfBrown i USA. Undersøkelsen skal gjøres tre ganger ved 22 institusjoner i hele landet. Målet er å gi institusjonsfeltet best mulig beslutningsgrunnlag i forbindelse med gjenåpningen.

For mer informasjon om undersøkelsen gå til prosjektets egen side HER.

Disse institusjonene har bekreftet sin deltakelse per 18. mai 2020 ( listet i henhold til påmeldingsdato)


 • Munchmuseet
 • Den Norske Opera & Ballett
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Bærum Kulturhus
 • Hålogaland Teater
 • Kilden teater og konserthus
 • Rogaland Teater
 • Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
 • Det Norske Teatret
 • Hennie Onstad Kunstsenter
 • Opera Østfold
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Teater Ibsen
 • Teatret Vårt
 • Den Nationale Scene
 • Nationaltheatret
 • Oslo Nye Teater
 • Nordland Teater
 • BIT Teatergarasjen
 • Arktisk Filharmoni
 • Dansens Hus
 • Trøndelag TeaterDette vil de vite

Dette ser vi fram til å få innsikt i

Det har vært en ekstraordinær tid for kulturlivet og mange har kastet seg ut i nytt og relativt ukjent terreng, spesielt med tanke på digitale strømmekonserter. Det er nødvendig å tilegne seg innsikt i hvordan kjernepublikummet vårt har opplevd denne tiden, og avdekke hvilke behov og forventninger de har til oss når verden finner sin form igjen. Data fra denne undersøkelsen vil utgjøre et viktig beslutningsgrunnlag når vi skal planlegge veien videre for SSO. Vårt mål er å fylle konsertsalen med fullt orkester og publikum, men kanskje det også finnes grunnlag for å videreutvikle noe av aktiviteten i denne perioden, for relevante publikumsopplevelser post Korona.

Cecilie Christ, kommunikasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester

Dette blir en viktig undersøkelse som gir oss verdifull innsikt i hvordan publikum vil forholde seg til museumstilbudet framover. Vi er spent på om publikum har endret holdninger til digitale kunstopplevelser og om dette dermed får konsekvenser for hvordan vi jobber med dette tilbudet framover også. Vi gleder oss til å åpne for publikum, og da er det av stor interesse å få vite om publikum ser fram til å besøke oss.

Gitte Skilbred, Markeds og kommunikasjonsdirektør Munchmuseet

Det er en lettelse at vi kan åpne for publikum igjen, men vi vet foreløpig ingenting om publikums egne vurderinger. Er de klare for å komme tilbake til oss, i så fall når og under hvilke forutsetninger? Og hva kan vi tilby på turné? Vi har tilegnet oss en digital kompetanse som kan være starten på en ny inntjeningsmodell, men er det egentlig et marked for digital scenekunst? Vi trenger innsikt i publikums holdninger for å kunne ta gode beslutninger framover. Denne undersøkelsen kommer som en gavepakke for oss, som aldri kunne ha fått til noe tilsvarende på egen hånd.

Anika Mackenroth, kommunikasjonssjef ved Hålogaland Teater

Mange av oss har lært mykje om å utvikle og distribuere eit digitalt program i denne våren, men korleis skal vi vidareutvikle dette til eit relevant tilbod til publikum samstundes som vi spelar for publikum i salane? Kva for mogelegheiter ligg i eit digitalt tilbod som òg kan bidra til å auke inntektene på fast basis? Det er òg verdifullt at det gjerast parallelle undersøkingar i andre land og at vi kan samanlikne data over tid.

Thine Sletbakk Bugge, kommunikasjons – og marknadssjef Det Norske Teatret

Undersøkelsen bør ha bred interesse innenfor hele kunst- og kulturfeltet! Den kan gi oss en ønsket – og kanskje sårt tiltrengt – innsikt i hvordan pandemien påvirker publikummet vårt, og deres holdninger til å benytte tilbudene i våre hus i tiden fremover. At den også undersøker publikums holdninger til - og eventuell betalingsvilje for – digital presentasjon av vårt innhold, kan hjelpe oss med vurderinger av digital satsning, og bidra til at vi kan fatte beslutninger for slik eventuell utvikling basert på publikums holdninger til dette området

Jørn Knutsen, markedssjef i Den Norske Opera & Ballett / leder av Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet

Ønske du å delta?

Ta kontakt med Ingrid E. Handeland via ingrid (alfakrøll) norskpublikumsutvikling.no eller 90999791 for en prat om hvilke muligheter du har.