Gen Y og Z i Nobels Fredsenter

by NPU — 2020-03-09

Nobels fredssenter er en arena for samfunnsdebatt. Gjennom skiftende utstillinger, omvisninger, arrangementer, undervisningsopplegg og familieaktiviteter ønsker de å skape refleksjon og engasjement omkring temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning. Nå vil de vite hvordan publikum påvirkes av utstillingene.

Fredssentret er det første NPU-medlemmet som benytter seg av intrinsic-impact-samarbeidet mellom NPU og Wolfbrown. De har på vegne av Demokratinettverket fått tilskudd fra Kulturrådet til å undersøke hvordan museumsbesøket påvirker publikum.

Fredssentret ønsker seg en kvantitativ undersøkelse som alle som besøker museet kan besvare. I tillegg ønsker de bistand til å utvikle kvalitative undersøkelser med vekt på ungdom og unge voksne.

NPU har siden 2017 arbeidet med å bygge kunnskap om ungt publikum på oppdrag fra Akershus fylkeskommune - nå Viken. Med utgangspunkt i etableringen av ungdomspanelet YOICE i samarbeid med Opinion er det produsert 16 rapporter basert på testing av ulike konsepter utviklet for unge med tilskudd fra kommunen. Denne kunnskapen vil danne kontekst for undersøkelsene for Fredssentret. Les mer og last ned rapporter HER.

Da Alan Brown gjestet NPU-konferansen i 2017 "Ungt publikum" baserte han innlegget på en studie av den såkalte millenniumsgenerasjonen. Han viste hvordan reformatering av opplevelser eller såkalte "branded experiences" senker tersklene for å oppleve klassisk musikk blant millennials uten spesielle interesse for kunstmusikk. Se foredraget hans fra 2017 HER.

Etter millenials kommer i følge genersjonsforskningen generasjon Z. Dette er de som er født etter 1995 - dagens barn, ungdom og de aller yngste av de unge voksne. Det er en generasjon det snakkes mer og mer om i kommunikasjons- og PR-miljøer, en generasjon som kan komme til å utgjøre tungen på vektskålen i høstens valgthriller i USA. Denne generasjonen skal vi se nærmere på i undersøkelsen for Fredssentret.

Vi vil støtte oss til internasjonale kunnskapsprodusenter i vårt nettverk. Norsk-amerikanske Anne Boysen deltok på NPU-konferansen i 2014 og 2017 med innlegg basert på hennes egen forskning og konsulting. Les mer om dette på bloggen After The Millenials. The Sound Agency besøkte NPU-konferansen 2015 med et innlegg om "generasjon Edge" - et annet ord for Generasjon Z, som er den korrekte betegnelsen innenfor akademisk generasjonsforskning.

Prosjektet er i oppstartsfasen når denne artikkelen skrives (8.mars 2020)

For oppdateringer besøk prosjektets egen side HER.