Og vinneren er....

by NPU — 2016-09-04

Det kom inn 26 nominasjoner innen fristen 1. juni, og juryen bestemte seg for å gå videre med ti av dem. I august har NPUs pris-team bestående av Nina Koren og Ingrid Handeland gjennomført dybdeintervjuer med alle ti, pløyet gjennom tilleggsmateriale og laget innstillinger til juryen. 

- Det har vært et utrolig interessant arbeide og vi har blitt møtt med stor åpenhet og velvilje, sier Ingrid Handeland.

-  Det føles urimelig å velge bort noen, men det må man når man skal kåre tre finalister og en vinner. Til neste år vil vi vurdere å utvide med noen flere kategorier. Det er ikke lett å sammenligne institusjoner med veldig ulike samfunnsoppdrag, og prosjekter med veldig ulike målsettinger. Alle de ti vi har intervjuet er ekspempler til etterfølgelse på ulike områder, understreker hun.

alle de ti vi har intervjuet er ekspempler til etterfølgelse på ulike områder

Etter grundige og til dels vanskelige avveininger kom juryen fram til at de tre finalistene som skal løftes fram under NPU-konferansen i høst er, i alfabetisk rekkefølge: Det Norske Teatret, Munchmuseet og Ultima.

  • Det Norske Teatret nomineres for re-posisjoneringen av «Det Norske» gjennom blant annet Den Mangfaldige Scenen og Det Multinorske.
  • Munchmuseet nomineres for sitt arbeide med å re-aktualisere Munch og Munchmuseet gjennom +Munch og ny merkevareplattform.
  • Ultima nomineres for sitt arbeide med å utvikle publikumsgrunnlaget for samtidsmusikk, nedfelt i "Ultima-metoden".

Vinneren av NPU-prisen 2016 annonseres 17.oktober klokken 21:00  på Tou Scene under NPU-konferansen i Stavanger.