NPU + The Audience Agency

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2020-03-07

Piloten heter PUBDATA. Målet er å lage en analysetjeneste for hele feltet. En kulturmonitor. Lykkes vi med det kan det være starten på et helt nytt kapittel i norsk publikumsutvikling, både som utvikling i feltet og for oss som virksomhet.

Ting tar tid. Sommeren 2013 dro vi til London med et statlig oppdrag om å "gjøre publikumsundersøkelser av en kvalitet og med et omfang som kunne sette sektoren bedre i stand til å inkludere nye publikumsgrupper". Formålet med reisen var å møte The Audience Agency, NPUs rollemodell i UK med overlappende misjon. Vi var nysgjerrige på den "Audience Finderen" de var i ferd med å utvikle, en data-aggregator som hadde som mål å tilføre kultursektoren kart over publikumsterrenget. Med utgangspunkt i kundedata fra institusjonene i kombinasjon med befolkningsundersøkelser og nasjonale husholdningsdata skulle de gi svar på hvem som bruker hva når og hvor med hvilke utbytte, og hvilke grupper som av ulike grunner står utenfor institusjonsmarkedet (de offentlig finansierte institusjonene : museer, teatre, ensembler etc).

NPUs statlige oppdrag ble merkelig nok borte da Linda Hofstad Helleland tok over som kulturminister, og fra 2016 har NPU drevet sin analysevirksomhet på oppdrag fra sine medlemmer i samarbeid med blant andre Opinion. I motsetning til TAA i England har vi ikke hatt statlige tilskudd til utvikling av overgripende sektor-støtte verktøy.

Ved inngangen til 2019 hadde vi fått en kulturminister fra Venstre som promoterte publikumsutvikling i alle sammenhenger (uten å bruke akkurat det ordet) og et Kulturråd med et mandat om å bidra til et større marked og et bredere publikum. Vi ble bedt om å gi innspill til Kulturrådets Kulturøkonomi-satsing. I denne situasjonen valgte NPUs styre å vie store deler av vår administrative kapasitet på å rigge NPU for en mulig framtid hvor staten igjen kommer til å satse på publikumsanalyse. Ved siden av NPU-konferansen i Bergen handlet 2019 hovedsakelig om å stable på beina ressurser til å realisere NPUs opprinnelige visjon om levere en nasjonal segmenteringsanalyse for hele feltet. Det er derfor med stolthet vi kan annonsere at vi har klart å skaffe til veie 1.8 mill til å gjennomføre en Kulturmonitor-pilot i 2020. Piloten heter PUBDATA- 2019-2020. Lykkes vi med den kan det være starten på et helt nytt kapittel i Norsk publikumsutvikling.

NPU og TAA blir strategiske alliansepartnere

The Audience Agency har åpnet opp for internasjonale partnerskap. Ved siden av NPU i Norge er de i dialog med aktører i Danmark, Canada og Nederland. Som fremtidig strategisk alliansepartner åpner det seg muligheter for NPU til å være med å påvirke hvordan Audience Finder utvikler seg, samtidig som vi får tilført kunnskap og kompetanse fra andre aktører og regioner. Det vil komme norsk sektor tilgode i årene som kommer.

Les mer og følg prosjektet HER.