Digitalt teater og museum. Åpner de for nye brukere?

skrevet av Una Mathiesen Gjerde, Danby Choi — 2018-10-17

Ny teknologi åpner for innovasjon og nye publikumsopplevelser. Kunstfeltet er intet unntak. Virtual reality-teateret Theatrum og et digitalt medskapingsverktøy for museer, utviklet av Ablemagic, kommer til NPU-konferansen 2018 for å presentere sine innovative digitaliseringsinitiativer. Har digitale kunstopplevelser kommet for å erstatte de analoge?

Regjeringen satser på kulturell og kreativ næring, og Kulturrådet administrerer tilskudd til næringsutvikling i kunstfeltet – kunstneriske initiativer som også har kommersielt potensial.

Under NPU-konferansen 2018 presenterer lederen for Kulturrådets seksjon for kreativ næring, Bodil Børset, to initiativer de har støttet i årets søknadsrunde: VR-teateret Theatrum og et digitalt medskapingsverktøy for museer utviklet av Ablemagic.

De tradisjonelle teatrene og muséene kan spørre seg om den nye satsingen på digitale innovasjoner og kreativ næring vil erstatte de tradisjonelle og analoge kunstopplevelsene. 

Tvert om, mener utviklerne

– Teknologien kan bidra til å «sprenge» kunstneriske grenser, så vel som gjøre teater tilgjengelig for et større publikum.

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her.

Jo Adrian

Jo Adrian Haavind er prosjektleder i Glitch Studios, som har fått tilskudd til utviklingen av VR-teater i samarbeid med Statsteatret. Prosjektet presenteres på NPU-konferansen 2018 i Hamar kulturhus 13. og 14. november. Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her. (Foto: Glitch). 

En helt ny plattform for scenekunst

«New technologies = New opportunities» skriver Glitch Studios på sine egne nettsider.

Prosjektleder i Glitch Studios, Jo Adrian Haavind, presenterer sammen med skuespiller og administrativ leder for Statsteatret Gard B. Eidsvold. De kommer for å presentere Theatrum – et digitalt verktøy skapt for scenekunstnere som skal muliggjøre heldigitale VR-forestillinger.

– Vi vil lage et VR-verktøy, med elementer hentet fra Motion Capture og spillteknologi. Her skal man kunne lage scenekunst, enkelt, for distribusjon over nett. Vi opplever en link mellom teaterets over to tusen år lange erfaring med å skape rom og publikumsinteraksjon, som passer godt med VR-teknologiens mulighet. 

Haavind mener VR-teknologien kan hjelpe scenekunstnere å «sprenge» kunstneriske grenser, så vel som gjøre teater tilgjengelig for et større publikum:

– Det kan være en inngang for et yngre publikum, og gjennom VR kan de også få en interesse for det tradisjonelle teateret.

En digital scene er altså en ikke-fysisk scene. Og for å på sikt tjene på prosjektet, ser Glitch for seg at de skal bruke en «Adobe-lignende» modell: En gratis versjon for amatører, og en profesjonell versjon som betales gjennom lisens.

– Vi tenker at amatørversjonen skal være god nok til at man kan produsere en god forestilling. Mens den profesjonelle versjonen selvsagt vil by på noen ekstra muligheter for rekvisitter, bedre lyssetting og så videre. Vi tror ikke at dette bare vil være tilgjengelig for dem som tjener best, snarere tvert imot tror vi vårt verktøy vil kunne redusere kostnader også for smalere prosjekter.

Han utdyper:

– Noen av de største utgiftene i en teaterproduksjon er leie av lokale og lager til rekvisitter. Disse kostnadene vil man slippe i den digitale verden. Vi tror også at vårt verktøy vil kunne desentralisere og internasjonalisere teateret. Det vil være mulig at flere individer, som befinner seg på helt forskjellige steder, til og med forskjellige tidssoner, kan gå sammen for å skape en helhetlig forestilling. Dette er noe som er mulig i dag, men som koster en hel del penger på grunn av alle utgiftene tilknyttet reiser.

For Statsteatret representerer VR-teknologi nye muligheter både kunstnerisk og kommersielt, men ikke minst i forhold til publikumsutvikling. 

- Vi er er en teatergruppe som har brukt mange år på å reise og spille på steder man ikke skulle tro at noen kan spille teater, sier Gard B. Eidsvold. - Vi ser hvilket potensial VR-teknologi kan ha både rent kunstnerisk for oss, og som opplevelse for vårt publikum, enten de sitter i salen når vi spiller, eller i sin egen stue når de reiser med oss. Vi kommer aldri til å slutte å reise, men nå også muligens i VR.

Ved NPU-konferansen vil Haavind og Eidsvold redegjøre for bakgrunnen for prosjektet nærmere, hvilke muligheter for publikumsutvikling som ligger i prosjektet, diskutere hvordan de ser for seg å løse ulike teknologiske utfordringer, og svare på spørsmål tilknyttet det nye initiativet.

– Vi håper også å kunne ha med oss VR-briller, slik at noen av de i publikum som ikke har prøvd VR før kan få et innblikk i hvordan teknologien fungerer, legger Haavind til. 

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her.

Nina Bw

Nina Fjelnset jobber i Ablemagic. Ablemagic har mange års erfaring med spill, historiefortelling og digitale opplevelser som beveger seg ut fra skjermen, utforsker rommet omkring og oppfordrer brukerne til samhandling både analogt og digitalt. Hun kommer til NPU-konferansen 2018 i Hamar kulturhus 13. og 14. november for å presentere Ablemagic – et av to caser som Kulturrådets Kreativ næring-satsing har støttet. Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her. (Foto: Ablemagic.)

Medvirkende formidling

Nina Fjeldset er initativtakeren bak AbleMagic. Sammen med direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Åshild Adsen, vil hun presentere historiefortellingens formidlende potensial: 

– Vi samarbeider med Museene i Sør-Trøndelag for å skape en fleksibel formidlingsplattform for barn som inviterer til deltakelse og medskaping, og som fungerer som en igangsetter for selve museumsopplevelsen.

Plattformen skal favne både i museets samlinger, og i faste og midlertidige utstillinger. 

Ablemagic er et historiefortellings- og utviklingsselskap med hovedfokus på å skape gode fortellinger. For å fortelle disse historiene, benytter de seg av en mengde ulike verktøy: Alt fra apper til spill og andre «digitale lekeplasser». 

I forbindelse med Japansamlingen til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, har Ablemagic utviklet en app inspirert av japanske kokeshi-dukker. Her kan barn (og voksne) ved hjelp av interaktive skjermer velge en kokeshi og fargelegge den akkurat som de vil. Dukken gis deretter et navn, før den sendes ut i et japansk landskap hvor den interagerer med andre dukker, fargelagt av andre barn.

Med andre ord sikter de på å gjøre læring gøy, gjennom interaksjon og historiefortelling. Mer om hvordan Ablemagic skal bidra til publikumsmedvirkning gjennom innovative formidlingsplattformer, kan du få med deg ved denne paralellsesjonen under NPU-konferansen 2018.

Billetter til NPU-konferansen 2018 her. Se fullt program her.