Dette er vinnerne av NPU-prisene 2018

skrevet av Danby Choi — 2018-11-14

Tolv nominerte, men bare fire vinnere. Peer Gynt AS, Den Norske Opera & Ballett, Interkultur Drammen og Munchmuseet går av med NPU-prisene i år.

For en kveld.

Det hele åpnet med at årets prisutdeler, Anette Trettebergstuen, som også er Arbeiderpartier-politiker og nestleder i Stortingets familie- og kultukomité, la frem for kveldens gjester at Arbeiderpartiet har satt av to millioner kroner til NPU i sitt alternative statsbudsjett. Nå er ikke dette på noen måte bekreftede midler til Norsk Publikumsutvikling, men likevel en erklæring om at noen politikere også ser verdien av arbeidet som legges i vårt fag.

Npu Julie Hrncirova Hamar 3931 1

(Foto: Julie Hrncirova/Subjekt)

NPU er en bransjehevende kunnskapsarena. De som bedriver god publikumsutvikling der ute i felten fortjener egen heder og ære. Det er derfor vi deler ut NPU-prisene.

I år ble vinnerne Peer Gynt AS (i kategorien Øker mest), Den norske opera & ballett (i kategorien Formidler best), Interkultur Drammen (i kategorien Inkluderer flest) og Munchmuseet (i kategorien Neste praksis). 

Les juryens begrunnelser under, eller se hele prisutdelingsseremonien på vår Facebookside her.

Deltok du på NPU-konferansen 2018? Vi håper at du kan ta deg tid til å besvare vår brukerundersøkelse — din tilbakemelding betyr mye for oss.

Npu Julie Hrncirova Hamar 4345

(Foto: Julie Hrncirova/Subjekt)

ØKER MEST: Peer Gynt AS.

Juryens begrunnelse: Peer Gynt AS er nominert i alle fire kategorier: «øker mest», «formidler best», «inkluderer flest» og «neste praksis». De har hatt en jevn økning i publikumstilstrømmingen de senere årene, de når andre enn det etablerte scenekunstpublikummet, og de arbeider innovativt med å skape nye opplevelses- og formidlingsformater. 

I kategorien «øker mest» vinner Peer Gynt AS for sitt imponerende arbeide med å snu en negativ besøkstrend. De har lykkes i så stor grad at de må utvide kapasiteten og utvikle nye tilbud for å kunne møte etterspørselen. De senker tersklene for å oppsøke høykvalitets scenekunst gjennom å tilby den utendørs, i et unikt og spektakulært landskap. På denne måten henvender de seg like mye til friluftsmennesker uten lang fartstid i teatret, som til et urbant og veltrent scenekunstpublikum. 

Peer Gynt AS baserer sine strategiske beslutninger på solid kunnskap om publikums behov, både eksisterende og nye. De gjennomfører publikumsundersøkelser regelmessig, og kan påvise oppsiktsvekkende mange førstegangsbesøkende og en bedre kjønnsbalanse blant billettkjøperne enn det som er vanlig i scenekunstfeltet. De forener også kunstneriske og kommersielle krefter uten at det oppstår store konflikter mellom «børs og katedral» og viser et bemerkelsesverdig engasjement for å sette norsk dramatikk og scenekunst inn i opplevelsesrammer som tilfredsstiller samtidens kulturelle preferanser. Dette viser seg blant annet gjennom at de tar nasjonalt ansvar for digital formidling av Peer Gynt til ungdom gjennom utviklingen av Peer Gynt som dataspill i samarbeid med Sarepta Studio/Hamar Gaming Collective. 

Npu Julie Hrncirova Hamar 4320

(Foto: Julie Hrncirova/Subjekt)

FORMIDLER BEST: Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera og Ballett (DNOB) er i år nominert i tre av fire kategorier: «øker mest», «formidler best» og «inkluderer flest». De tildeles NPU-prisen i kategorien «formidler best» for sitt langsiktige, strategiske og systematiske arbeide med å utvikle publikumsgrunnlaget for opera og ballett i Norge. 

Fire år etter at de flyttet inn i den spektakulære bygningen i Bjørvika i 2008, hadde DNOB doblet besøkstallet. Juryen er imponert over hvordan de stadig klarer å oppnå det samme publikumstallet år etter år, og ser dette som et resultat av intenst, målrettet arbeid med kunstnerisk utvikling, formidling og markedsføring. 

I tillegg til 300.000 billetterte besøkende i 2017, er det 70.000 som benytter seg av formidlingsaktivitetene. Dette er, så vidt juryen kjenner til, unike tall i norsk sammenheng. Snøhettas prisbelønte bygg har vært og er en publikumsmagnet i seg selv. Juryen er imponert over hvordan DNOB har utnyttet situasjonen gjennom å holde åpent for publikum 362 dager i året, øke antallet produksjoner og arrangementer, programmere strategisk for å nå ulike målgrupper, utvikle målgruppespesifikke formater som Ung i Operaen, og gjennom å tilby omfattende pedagogiske introduksjonstilbud som Opera på timeplanen og På tå hev. 

Gjennom samarbeid med produsenter i mangfoldsfeltet har DNOB løftet aktører med innvandringsbakgrunn opp på scenen, og dermed gjort seg relevant for flere. DNOB senker tersklene for deltakelse – uten å senke tersklene for kvalitet. I år feirer de ti-års-jubileum i Bjørvika. Juryen ser med interesse og glede frem til de neste ti!

Npu Julie Hrncirova Hamar 4335

(Foto: Julie Hrncirova/Subjekt)

INKLUDERER FLEST: Interkultur Drammen

Interkultur Drammen (IKD) er både en kulturprodusent og et kompetansesenter. De er nominert i kategoriene «inkluderer flest» og «neste praksis» for sitt arbeide med å skape interkulturelle møter i den flerkulturelle Drammens-regionen, og for sitt – i norsk sammenheng – pionérarbeide med å måle den sosiale effekten av disse møtene. Som produsent tilbyr IKD både store mønstringer og festivaler, og enkeltstående arrangementer for et mangfold av publikumsgrupper. 

Det spesielle med IKD er at de arbeider målrettet med å mikse publikum slik at møter mellom mennesker på tvers av kulturer oppstår. De arbeider målrettet med å engasjere og involvere ulike publikumsgrupper, og kan som resultat av denne måten å arbeide på, notere en tredobling av besøket de siste tre årene. De bygger inn et element av kulturelt demokrati i sine aktiviteter, i den forstand at de involverer sine brukere – og mobiliserer ressurser lokalt. Dette bidrar til å forankre aktivitetene i de ulike miljøene som IKD ønsker å engasjere, og legger forholdene til rette for kulturell inkludering. 

I 2017 har IKD tatt i bruk WolfBrowns «Instrinsic Impact Studies» for å kartlegge hvem som deltar, i hvilken grad det faktisk oppstår interkulturelle møter, og hva det gjør med publikum. Disse impaktstudiene ser forbi publikumstall og forsøker å avdekke hvordan publikum påvirkes av kunst- og kulturmøter. De avdekker hvilke følelser som settes i sving og hvilke sosiale effekter opplevelsen har. IKD kan på dette grunnlaget dokumentere at kunstmøtene både har styrket publikums forhold til egen kultur – og forståelsen for andre kulturer. Produsenten IKD tildeles prisen «inkluderer flest» for sin inkluderende arbeidsmåte, og for sin innsats for å måle effekt av sitt arbeide. På dette området går IKD foran og viser vei.

Npu Julie Hrncirova Hamar 4303

(Foto: Julie Hrncirova/Subjekt)

NESTE PRAKSIS: Munchmuseet

Munchmuseet er nominert i alle fire kategorier: «øker mest», «formidler best», «inkluderer flest» og «neste praksis». De har hatt en jevn økning i publikumstilstrømming de senere årene, de tilbyr et mangefasettert formidlingsprogram til ulike målgrupper, de lykkes med å engasjere tradisjonelt vanskelige målgrupper som ungdom og unge voksne, og de arbeider innovativt med utvikling av analoge og digitale formidlingsformater. 

Publikumsutvikling forutsetter god, strategisk ledelse. Munchmuseet har siden 2010 vært inne i en omfattende omstillings- og utviklingsperiode som målt i besøkstall har gitt solid uttelling. Fra 2010 til 2018 øker de med hele 63 prosent fra 125.000 til 204.000 besøkende. Nye grupper har kommet til, og museet framstår i dag som et attraktivt og samtidig kunstmuseum som evner å gjøre Munch relevant for nytt publikum gjennom å sette samlingen inn i nye kunstneriske kontekster. 

Munchmuseet flytter inn i nytt bygg i Bjørvika i 2020. For å oppnå målsetningene for det nye museet – gitt de rammebetingelsene, forventningene og kravene som foreligger – er det gjennomført et omfattende strategiarbeid som blant annet nedfeller seg i en merkevareplattform som ligger til grunn for alt arbeid i museet. Den utkrystalliserer seg i ulike delstrategier for kunstprogram og samling, konservering, sponsing, medlemsutvikling, publikasjoner og formidling. 

De har en klar og tydelig forståelse av hvilke målgrupper de skal henvende seg til og har som mål å oppnå et stabilt besøk på 500.000 i året i det nye museet. Munchmuseet vinner i kategorien «neste praksis» for sine ambisiøse og velfunderte mål og strategier for morgendagens Munchmuseum.