De har over seks millioner besøkende årlig. Lincoln Center kommer til NPU-konferansen

skrevet av Subjekt — 2019-05-21

— Vi har mye å lære av hvordan Lincoln Center på den ene siden benytter kundedata til å finne ut hva ulike segmenter er villige til betale for, og på den andre siden arbeider med sosial inkludering på grasrotnivå, sier NPU-direktør Ingrid Elisabeth Handeland.

Lincoln Center for the Performing Arts, bedre kjent som bare Lincoln Center, er et amerikansk kultursentrum på Manhattan i New York. Institusjonskomplekset ble framstilt på 60-tallet og huser tolv kulturinstitusjoner — fra Metropolitan Opera og New York Philharmonic til York City Ballet og New York City Opera.

Få andre på verdensbasis kan påberope seg det høye besøkstallet, som teller hele seks og en halv million besøkende i fjor, men likevel arbeider Lincoln Center beinhardt med å engasjere nye og fremtidige brukere til enhver tid.

Registrer deg nå og få konferansebilletter til lanseringspris!

Ungt publikum og sosial påvirkning

Lincoln Center opererer i et helt annet marked, og innenfor en helt annen kulturøkonomisk virkelighet enn våre nasjonale og regionale aktører. Det sier NPU-direktør Ingrid Elisabeth Handeland, som likevel mener institusjonskomplekset vil inspirere og ha stor konkret overføringsverdi til norske kunst- og kulturinstitusjoner. Det sier hun etter selv å ha hørt dem forelese på SXSW i Texas tidligere i år:

— På SXSW snakket Kathryn Peterson om hvordan Lincoln Center jobber med programmering og utvikling av formater rettet mot et ungt publikum, og hvordan de gjør dette gjennom å la de unge med-kuratere programmene, sier Handeland.

I en fersk, norsk undersøkelse sier over halvparten av de unge mellom 15 og 25 år at de aldri går på museum. Det skrev NRK tidligere denne måneden.

Kathryn Peterson fra Lincoln Center kan et og annet om dette. Hun er leder for Lincoln Centers «Young Patrons»-program, som Handeland mener norske kulturinstitusjoner med fordel kan se nærmere på.

— De arbeider strategisk med å diversifisering, sier Handeland, og presiserer:

— Ikke bare publikum, men programmet. Etter mine begreper er dette den eneste mulige måten å virkelig engasjere nytt og bredere publikum på.

Young Patrons-programmet henvender seg særlig til ungt publikum, og i november kommer Kathryn Peterson til Bergen og NPU-konferansen for å dele ikke bare erfaringer, men verktøy de bruker for å nå det vanskelige segmentet.

— Vi har også mye å lære av hvordan Lincoln Center på den ene siden benytter kundedata til å finne ut hva ulike segmenter liker og er villige til betale for, og på den andre siden arbeider med sosial inkludering på grasrotnivå.

I tillegg til Kathryn Peterson, kommer også Alex Sarian. Han er leder for utdanningsavdelingen ved Lincoln Center og vil holde et eget foredrag om Lincoln Centers sosiale påvirkning i New York. Sarian hentes inn til konferansen i samarbeid med Bergen kommune, som er spesielt interessert i hvordan Lincoln Center forstår og praktiserer sin samfunnsrolle.

Før sommer kan du spare opptil 30 prosent av billetavgiften. Registrer deg nå