Magda Starowieyska

Dariusz Stola til NPU-konferansen

by NPU — 2016-06-26

Dariusz Stola er leder for POLIN, det jødiske museet i Warsawa som i år ble det kåret til årets museum i Europa. Han mener at historiske museer har et stort ansvar når det gjelder å forme våre oppfatninger av fortiden. 

Siden åpningen i oktober 2014 har en halv million mennesker besøkt Polin-museet i Warszawa og sørget for at det er blitt en av de mest populære turistattraksjonene i landet. Museet har også fått en god dose medieoppmerksomhet både hjemme og internasjonalt. Det har vunnet flere arkitekturpriser og ble i år kåret til European Museum of The Year. For Dariusz Stola, museets leder, er det denne utmerkelsen som henger høyst. Han mener det er tre grunner til Polins suksess.

– For det første handler det om museets solide fundament. Det tok to tiår å bringe det fra idestadiet til å bli en levende kulturinstitusjon, og i løpet av disse årene har selve konseptet blitt bearbeidet og diskuterte mange ganger, med innspill fra mange ulike leire. Konsekvensen av det er at det er lagt et solid intellektuelt grunnlag for museet. For det andre har ideen om et museum som forteller den flere tusen år lange historien til jødene i Polen appellert til en rekke enestående mennesker som har viet sin tid, ekspertise og penger til prosjektet. Og for det tredje har de siste års politiske debatter omkring nettopp jødenes historie i Polen bidratt til å aktualisere museet.

Denne debatten var blant annet tema for en artikkel i tidsskriftet The Economist tidligere i år, hvor Stola selv ble portrettert i en karikaturtegning som en ugle som skriver landets historie på ny. Stola er professor i migrasjonshistorie, og museets suksess har gjort ham til en ettertraktet taler og debattant internasjonalt. Npu-konferansens hovedtema kulturelt ansvar er noe han er svært opptatt av.

– En institusjon som vår har et ansvar som er mer enn politisk, det er meta-politisk. Historiske museer påvirker publikums forståelse av fortiden, som igjen påvirker de valgene de gjør og deres politiske ståsted. Desto sterkere og dypere denne innflytelsen er, jo større ansvar har museet, sier Stola.

I Polin-museet forvaltes dette ansvaret i form av en permanent utstilling på over 4000 kvadratmeter fordelt over åtte gallerier. Hvert galleri tar for seg en ny epoke i jødenes historie i Polen. Museet driver også et omfattende formidlings- og utdanningsprogram og jobber kontinuerlig med å skaffe ny kunnskap om historien det forvalter.

– Gjennom å vise hvordan jødene har vært og er en stor del av Polens historie vil vi som museum bidra til å endre forståelsen og bildet av hva Polen har vært. Forhåpentligvis vil dette stå i motsetning til vrangforestillingen om at Polen er et land utelukkende av og for etniske polakker, et bilde som har dominert store deler av det 20. århundre og som har fått enorme konsekvenser når det gjelder holdninger  til og politikk rettet mot etniske minoriteter.

Historiske museer påvirker publikums forståelse av fortiden, som igjen påvirker de valgene de gjør og deres politiske ståsted. Desto sterkere og dypere denne innflytelsen er, jo større ansvar har museet.

– Hvordan forholder museet seg til publikum?
– Interessen for museet har vært langt større enn vi trodde, men det er heller ikke noe vi tar for gitt. Målet er å tiltrekke oss minst 450.000 besøkende per år. Nøkkelen til å lykkes med dette, er gjennom opplevelsen publikum har når de ser utstillingen. Vi har gjort flere undersøkelser for å finne ut hva de får ut av besøket på museet og så mange som 95 prosent sier at de vil anbefale det videre til famille og venner. Vi har andre undersøkelser som viser at de faktisk gjør dette, og flere besøkende oppgir også nettopp familie og venner som hovedkilden til informasjon om museet. Så vi håper på en snøball-effekt.

– Hvordan sørger dere for at publikums opplevelse av museet er god?
– Det krever selvsagt et kontinuerlig vedlikehold av tilbudet, relevante åpningstider og det å ha et sted å kunne ta seg en kaffe. Vi mener også at selve innholdet i den permanente utstillingen er veldig godt. Det som ligger foran oss, er å systematisk dokumentere den effekten det har på de besøkende. Vi trenger også å lære mer om hvem publikumet vårt er og hvorfor de kommer. Så langt ser vi at det er en sammensatt gruppe bestående av både polakker og utlendinger, jøder og ikke-jøder, mennesker i alle aldre og med ulik type utdanning, enkeltindivider og grupper. Vi har de som kommer gang etter gang for å delta i formidlingstilbudet vårt og de som bare besøker oss ved én anledning. Vi bør egentlig snakke om publikumsgrupper i flertall snarere enn bare ett publikum.

Er du av den vitebgjærlige typen som ønsker å sette deg godt inn i saker og ting? Lytt til denne 1 times forelesningen av Stola om hvordan POLIN museet er organisert for å dekonstruere fordommer og å re-fortelle jødenes historie i Polen.