Da Milano til NPU-konferansen

by NPU — 2016-06-26

Hva er museets samfunnsrolle? Hvordan kan museet best lykkes med sosial inkludering? Den Roma-baserte arkeologen og kulturforskeren Cristina Da Milano har brukt store deler av karrieren på å forske på dette spørsmålet og kommer til NPU-konferansen for å dele sin innsikt.

– Vi har gått fra ideen om å gi folk tilgang til kultur til ideen om publikumsutvikling. Det er et mye mer komplisert konsept som også rommer tanker om inkludering og det å aktivt engasjere mennesker, sier Cristina Da Milano.

Siden 1995 har hun vært president i European Centre for Cultural Organisation and Management, som gjennomfører forskning og studier innen feltet kulturarv. Her leder Da Milano, som er utdannet arkeolog og museolog, et spesielt spennende oppdrag fra EU som handler om å definere hva som utgjør komponentene i et godt publikumsutviklingsprogram for en mellomstor kulturinstitusjon. Hun kommer til NPU-konferansen i Stavanger for å fortelle hva som kjennetegner de institusjonene som har blitt analysert i dette prosjektet.

– Studien er basert på ideen om kulturens sosiale rolle, sier Da Milano.

– Den bygger på EUs definisjon av publikumsutvikling som en måte å stimulere til aktiv deltakelse i kultur og kulturarrangementer. Tretti institusjoner deltar i studien, og ved å analysere dem er det særlig fem hovedtrender som trer frem. Den ene er fremveksten av selve ideen om å jobbe aktivt med publikumsutvikling. Den andre er det å stimulere til aktiv deltagelse og engasjement blant publikum. Det tredje handler om integrering, for når vi snakker om å mangfoldiggjøre publikum snakker vi også om å inkludere de som ikke vanligvis oppsøker kulturinstitusjonene. Den fjerde trenden er det digitale skiftet som er et helt avgjørende element og som endrer selve forutsetningene for kulturelle deltagelse.

Den femte og siste tendensen Cristina Da Milano nevner fra undersøkelsen er kanskje den mest oppsiktsvekkende.

– Det er ideen om å måle den påvirkningen kunsten og kulturen har på samfunnet. Dette er tett knyttet til tanken om sosial inkludering, men ikke bare, fordi ideen om publikumsutvikling ikke bare handler om kvantitet, men også om kvalitativ påvirkning.

Vi har gått fra ideen om å gi folk tilgang til kultur til ideen om publikumsutvikling

I tillegg til å være president i ECCOM, er Cristina Da Milano ett av de sentrale medlemmene i AEN-nettverket, som NPU er en del av, og sitter også i styret i Culture Action Europe – to ulike tenketanker og plattformer som hver på sin måte ønsker å bidra til en styrking kulturlivets rolle i det Europeiske samfunnet. Begge organisasjonene har et stort fokus på immigrasjon, integrering og kulturell inkludering. Cristina Da Milanos sesjon under årets Npu-konferanse byr på en unik mulighet til å knytte kontakt med en innflytelsesrik og erfaren person i EU-sammenheng.

– Publikums deltakelse er noe vi behøver å forstå fullt ut for å kunne utøve godt lederskap, sier hun.

– Og denne innsikten er ganske potent, fordi den kan stille spørsmål ved selve kulturinstitusjonenes rolle i samfunnet.   

Klikk på lenken under om du er klar for en 6 minutters komprimert innføring i hvordan det internasjonale forskningsmiljøet på publikumsutvikling forstår eksisterende trender, mål og strategier og hvordan de virker sammen.