Bransjeundersøkelsen 2019

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-04-02

Den årlige bransjeundersøkelsen ser nærmere på hvordan aktørene i feltet vurderer publikumsutvikling, og er et viktig bidrag til den årlige NPU-konferansen, og feltet forøvrig. Delta nå, det tar bare noen minutter.

Norsk publikumsutvikling (NPU) arbeider for et større marked og et bredere publikum gjennom å tilby brukerinnsikt, bransjeinnsikt og kompetansehevende tiltak.

Besvar bransjeundersøkelsen HER.

Samtidige problemstillinger

Et viktig bidrag til denne innsikten, er den årlige bransjeundersøkelsen som NPU gjennomfører. Derfor er det viktig at institusjonene deltar i undersøkelsen.

Bransjeundersøkelsen ser nærmere på hvordan aktørene i feltet vurderer publikumsutvikling, i henhold til de samtidige problemstillingene. Derfor er bransjeundersøkelsen tett koblet til den årlige NPU-konferansens tematikk — også fordi at funnene presenteres under konferansens første dag.

Tematittelen for årets konferanse er Vi må snakke om penger, en tematikk som bestemmes av kulturpolitiske signaler, feltets behov og mer. I den forbindelse ser bransjeundersøkelsen nærmere på hvordan aktørene i feltet vurderer mulighetene for å utvikle større etterspørsel etter kunst og kultur, og hvilket potensiale feltet tror det ligger i å øke brukermangfoldet og brukerbetalingen, slik Kulturmeldingen legger opp til.

Anonym hvis du vil

Som respondent er du automatisk anonym, med mindre du velger å svare identifiserende på noen av de valgfrie spørsmålene, som hvilken organisasjon du representerer.

Undersøkelsen består av 20 spørsmål, og tar omlag fem til ti minutter å besvare.

Svarene sender du inn ved å klikke på pilene, nederst i høyre hjørne på siste side.

På forhånd takk for din tid, og for at du på denne måten bidrar til å løfte kunnskapsnivået i feltet.

Besvar bransjeundersøkelsen HER.