Basert på algoritmer kan han forutse de enkelte kulturinstitusjonenes skjebne

skrevet av Danby Choi — 2018-10-10

Claus Sonberg skraper internett for rykter. Med innsyn i stordata og algoritmer kan han si oss noe om de enkelte kulturinstitusjonenes algoritmiske skjebne. Under NPU-konferansen vil han presentere noen av dem.

Tiltroen til eliter og eksperter er synkende. Folk og brukere vil heller høre fra hverandre.

Sjef for analyseselskapet Zynk, Claus Sonberg, ser nærmere på hvilke holdninger som finnes på nett om kunst og kultur, blant annet på oppdrag fra Bergen kommune. Med denne innsikten kan han ikke bare måle viktigheten til en kulturinstitusjon, men også sannsynligheten for kulturinstitusjonens eksistens i fremtiden.

Under NPU-konferansen 2018 vil Sonberg presentere funnene ved noen av de enkelte kulturinstitusjonene han har sett nærmere på.

– Jeg kommer til å se konkret på kunst- og kultursektoren, og utvalgte institusjoner, knyttet til hva samtalen og omtalen på internett sier om dem i dag, og hva algoritmene forteller oss at dette vil bety for dem i fremtiden.

Presentasjonen av analysen, som baserer seg på såkalt big data har fått arbeidstittelen «Muligheter og trusler for kunst- og kultursektoren frem mot 2025».

– Gjelder det, som institusjon, å ha gode ord om seg på gata, kremt, nettet, nå?

– Dette er en sentimentanalyse. Vi måler sekvensen av ord knyttet til kunst- og kultursektoren. Så, ja, måten vi snakker om ting på forteller noe våre forventninger, og også om hvilke valg vi tar. Hvis det er mye negativ omtale rundt en kulturinstitusjon, vil algoritmene regne seg frem til at det er større sannsynlighet for at interessen vil synke.

Claus Sonberg har bred leder- og kommunikasjonsfaglig erfaring som tidligere kommunikasjonsdirektør og medlem av toppledelsen i SAS, og som rådgiver, administrerende direktør og Norden-sjef i Burson-Marsteller. 

– Hvorfor er det viktig at kulturinstitusjonene innstiller seg digitalt?

– For det første fordi at institusjoner er finansiert av det offentlige, og da må de være relevante for folk. Politikerne er opptatt av hva velgerne mener, og hvis man ikke henger med, så taper man. På den andre siden vil man i økende grad måtte tiltrekke seg et betalingsvillig publikum selv, som kommer to komponenter: Enten mange publikummere, som betaler mindre – eller få publikummere, med stor betalingsvilje. Da må man være digitalt innstilt.

Under NPU-konferansen 2018 vil du bli presentert for enkelte kulturinstitusjoners algoritmiske skjebne. Se konferanseprogrammet her. Billetter til NPU-konferansen 2018 her.