Akershuspanelet - online community for unge

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2018-01-04

I Akershus får unge påvirke det tilbudet som utvikles for dem gjennom kommunens tilskuddsordninger for publikumsutvikling. Ungdomspanelet er en spennende pilot som kan vise seg fruktbar for andre typer virksomheter. Den strekker seg over 12 måneder og inneholder 12 diskusjoner og 6 skreddersydde oppdrag for ulike institusjoner. 

Akershus fylkeskommune ønsker å kartlegge den unge befolkningens behov og forventninger knyttet til kunst- og kulturdeltakelse, herunder kjennskap til og engasjement knyttet til bruk av eksisterende og planlagte tilbud. Det ønskes å etablere en kanal for dialog mellom kommunen og dens tilskuddsmottakere mot målgruppen, slik at eksisterende og potensielle tilbud og konsepter kan testes direkte på målgruppen.

Norsk publikumsutvikling (NPU) vil med dette utgangspunkt etablere et brukerpanel bestående av 150-200 unge i samarbeid med Opinion A/S. Panelet rekrutteres i januar 2018 med mål om en mest mulig representativ sammensetning når det gjelder alder, kjønn, geografi, kulturinteresse og innvandringsbakgrunn.

Brukerpanelet skal benyttes til å teste konsepter og tilbud fra ulike tilskuddsmottakere, slik at tilbudene og konseptene kan justeres og tilpasses brukernes behov. Det skal bidra til å identifisere ulike unge brukersegmenter, og på denne måten gi et bedre beslutningsgrunnlag hva gjelder fremtidig publikumsutvikling, både for Akershus fylkeskommune og for kulturinstitusjoner i regionen.

Det skal gjennomføres månedlige diskusjoner (12) og minimum 3 aktiviteter per halvår. Aktiviteter avtales nærmere med oppdragsgiver, men tar utgangspunkt i de publikums-utviklings-konseptene som har fått tilskudd av fylkeskommunen i 2017. 

NPU er ansvarlig for hele oppdraget, er kontaktpunkt for Akershus fylkeskommune og involverte kulturinstitusjoner og koordinerer del-leveranser fra Opinion.

Panelet er et av flere satsinger på kunnskapsinnhenting i Akershus fylkeskommune. Les mer om publikumsutvikling i Akershus her