Digital omstilling og forretningsutvikling

17.03.2021, 13:30 — 16:00

Zoom
NPU Webinar 1 2021 v2
Pandemien har endret våre kulturvaner. Vi beveger oss mot en hybrid fremtid. Utover presentasjonene i webinaret oppstod det en ivrig og innsiktsfull meningsutveksling blant dere som var tilstede i chatten. Majoriteten av dere svarte at dere var interessert i å ta samtalen videre i et nytt forum. Derfor vil vi gjerne invitere til et videre delingsforum forum for mer direkte utveksling av individuelle perspektiver på digitalt innhold og forretningsutvikling. Nå kan du gå tilbake å se hele webinaret og chat-diskusjonen i opptaket under.

Digital programmering under og etter pandemien

I dette første webinaret i 2021 presenterte vi tre institusjoner som er nominert til NPU-prisen for sin digitale fornyelse. Søren Mikael Rasmussen presenterte funn og anbefalinger fra en fersk undersøkelse som avdekker hva som tilbys til hvilken pris i det internasjonale strømme-markedet. Festspillene i Bergen la fram sine planer for et hybrid Festspill i 2021, TicketCo presenterte sitt arbeide for å skape friksjonsfrie brukerreiser på nett, og Simon Baker fra Wise Children fortalte om hvordan de unngikk økonomisk ruin og har utviklet helt nye publikumsrelasjoner gjennom å satse på live-streaming. Det ble stor interesse rundt de enkelte institusjonenes tilnærming til blant annet digitalt innhold etter at publikum vender tilbake, opphavsrett og prisseting av digital kunst og hvilke publikumssegmenter man vil satse på.

Ikke vare var innleggene og spørsmålene veldig viktige og interessante for oss og alle i publikum, men illustrerte også hvordan ulike institusjoner vil respondere ulikt på de premissene for kunst- og kulturnæringen fremover. Mot slutten av webinaret svarte over halvparten av dere at dere ønsket å delta i et delingsforum med dette som tema. Her blir det lagt opp til direkte dialog og spørsmålsstilling i en mindre formell setting. Vi kommer tilbake med dato og tid før påske. I mellomtiden kan dere se webinaret i reprise og lese rapporten Digital Festival om digital programmering (av NPU og Rasmussen Nordic) og melde til interesse HER.

Festspillene i Bergen omstilte på rekordtid fra fysisk til digitalt arrangement og oppnådde høye seertall og internasjonal rekkevidde. De solgte ikke billetter til det digitale programmet og klarte ikke å engasjere et like bredt publikum lokalt som normalt. MUNCH traff i likhet med Festspillene et stort globalt marked av hjemmesittere under lockdown, og fortsatte å tilby digitalt innhold utover sommeren og høsten 2020. Covid-19 Monitor viser at MUNCHs hjemme-publikum har utviklet en forventning om at de vil fortsette å være digitalt tilgjengelige også etter pandemien. Bergen Filharmoniske Orkester satset på digital formidling lenge før pandemien, og har utvidet tilbudet under nedstengningen til glede primært for et etablert publikum. Hvor går veien videre for disse institusjonene? Vil de vende tilbake til analog programmering og digitalt gratis-innhold, eller planlegger de for en hybrid fremtid hvor det digitale blir en fast del av det billetterte tilbudet?

Publikumsundersøkelsen COVID-19-Monitor viser i at det har vært en økende etterspørsel etter digitalt innhold blant institusjonenes publikumsgrupper under pandemien, og en tydelig økning i betalingsviljen, særlig blant de eldste og mest høyfrekvente brukerne av det analoge tilbudet. En markedsundersøkelse blant tilbydere av digitalt innhold i Sverige, England, Tyskland, og USA utført av NPU i samarbeid med Rasmussen Nordic, løfter fram aktører som har lykkes med å legge sitt digitale innhold ut for salg, og klart å økte egeninntektene.

Teaterkompaniet Wise Children har hatt stor suksess med betalt streaming. Da de måtte avlyse en planlagt USA-turné, klarte de å snu krisen til en kommersiell og kunstnerisk opptur gjennom oppsetningen av musikalen Romantics Anonymous som en hel-digital fullskala teaterproduksjon. For denne produksjonen ble de tildelt The Stage Awards 2021 for achievement in technical theatre. Teknisk sjef Simon Baker var primus motor for satsingen. Han mener at teatrene i størst mulig grad bør produsere det digitale innholdet sitt selv.

TicketCo Media Services er en live-streaming og video-on-demand plattform som reklamerer for sine tjenester med at "nå kan du tjene penger på det digitale innholdet ditt og samtidig oppnå mersalg. Garantert friksjonsløs kundereise". Festspillene i Bergen samarbeider med TicketCo i 2021. Driftsjef Nina Lauvsnes introduserer co-gründer og CSO Carl-Erik Michalsen Moberg i TicketCo som skal samtale med Simon Baker om hvordan Wise Children gikk fram for å lykkes med digitale billetterte events. Samtalen foregår på engelsk.

Program

Del 1

13:30 - 13:45
Innledning
Ingrid E. Handeland og Svend Aavitsland
13:45 - 14:30
Case-presentasjoner/NPU prisen
Gerd Elise Mørland, Henning Målsnes, Anders Beyer.
14:30 - 14:45
Pause

Del 2

14:45 - 15:15
Digital festival - rapport og anbefalinger
Søren Mikael Rasmussen, Ingrid E. Handeland

Del 3

15:15 - 16:00
Hvordan lykkes med live streaming
Nina Lauvsnes, Simon Baker, Carl-Erik Michalsen Moberg

Medvirkende

Henning Målsnes
Henning Målsnes
Kommunikasjonssjef
Bergen Filharmoniske Orkester
Simon
Simon Baker
Technical Director & Digital Producer
Wise Children
Anders Beyer 3 TIL TRYKK Foto Hans Jørgen Brun
Anders Beyer
Festspilldirektør
Festspillene i Bergen
Gerd Elise Foto André Løyning 1030x687 1
Gerd Elise Mørland
Avdelingsdirektør formidling
MUNCH
G8 B6091
Søren Mikael Rasmussen
Direktør
RasmussenNordic
Svend BW
Svend Aavitsland
Spesialrådgiver
NPU
62 E7 DC73 58 CF 4596 995 A 50 F83 E146 A43 1 201 a
Ingrid E. Handeland
Direktør
NPU
Carl Erik 2
Carl-Erik Michalsen Moberg
CSO
TicketCo