Trondheim Calling: Fremtidens kulturkonsumenter

dato

30 jan. 2020, 12:30 — 12:50

sted

Olavshallen , Trondheim

Hvem er kulturkonsumentene - om ti år?

Trondheim Calling har invitert NPU til å snakke om publikum. Fremtidens. Men hva kan vi egentlig si om hvordan kulturfeltet ser ut om 10 år?

Etter å ha trålet det internasjonale konferansemarkedet på jakt etter trender og caser til NPU-konferansen har Ingrid Handeland en viss oversikt over hva trendanalytikere mener å vite om bevegelsene i kulturfeltet. Koblet til NPUs egne undersøkelser blant norske kulturkonsumenter danner det seg et bilde.

Ingrid kommer til Trondheim for å dele det hun tror er de viktigste driverne og barrierene for å oppleve kunst og kultur, og hvilke personas vi kan forvente å møte i kulturmarkedet, i og utenfor institusjonene.