Publikumsutvikling og mangfold

dato

28 apr. 2017, 13:00 — 15:00

sted

Melahuset , Oslo

Mangfoldsnetteverket inviterer til seminar på Melahuset og NPU holder innlegg om publikumsutvikling og mangfold. Er publikumsutviklingens mål økt mangfold, økt inntjening eller økt forståelse for kunst? Er det tre ulike aspekter av samme sak eller står de ulke målene i motsetning til hverandre? Vi inviterer til refleksjon og debatt rundt sentrale begreper i vår diskurs. 

Program for dagen:

 VELKOMMEN

10:00 – 10:30

Velkommen til dagen, nettverket og huset – ved Arbeidsgruppen og Melahuset

DIALOG MED KULTURRÅDET

10:30 – 11:15                  
Satsing på mangfold i Kulturrådet intro – ved Rannveig Sjøvaag (Kulturrådet)
Ny nordisk satsing intro – Ved Anne Margrethe Lund (Kulturrådet)
Kommentarer og innspill/diskusjon fra Mangfoldnettverket

 (Pause)

INSPIRASJON

11:3012:15                  
Ny og nyttig statistikk rundt mangfold/kultur – ved Silje Vatne Pettersen (Statisisk Sentralbyrå)

LUNSJ
12:15 – 13:15                  LUNSJ/meze i Mela-cafeen, med kulturelt innslag

KOMPETANSE

13:15 – 14:30                 
Publikumsutvikling og mangfold - presentasjon og diskusjon – ved Ingrid Handeland (Norsk Publikumsutvikling)

NY KULTURMELDING

14:30 – 15:30                 
Innspillsrunde og diskusjon til ny kulturmelding – eksempler

(Pause)

NETTVERKET

15:45 – 16:30                  
Årshjul, ambisjoner og planer for nettverket i 2017/2018/2019