NPU-foredrag: Museenes publikum

dato

26 mars 2019, 10:00 — 12:00

sted

Kulturhistorisk museum , Oslo

Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo har gjennom de senere årene forandret både organisasjon, arbeidsformer og utstillingsprofil. Nå tar de tak i publikumsutvikling.

Med arbeidstittelen: "Museene og deres publikum: hvor godt kjenner vi hverandre?" inviterer de til seminar. 

Ingrid E. Handeland holder innlegg basert på spørsmål fra oppdragsgiver: Hva vil det si å arbeide publikumsrettet? Eksisterer det nyere undersøkelser av museumspublikum og deres ønsker? Hva er i det viktig å vite om publikum når vi planlegger nye utstillinger? Og hvordan får vi kjennskap til de som ikke er vårt publikum nå, men som vi gjerne ser som vårt publikum i fremtiden?

Handeland møter tjenestedesigner Joachim Svela fra idean og forsker Dagny Stuedal fra Oslo Met. Begge har arbeidet med deltagelse i designprosesser opp mot museer og vitensentre.