Brukermangfold - hvordan skal vi måle det?

dato

27 okt. 2020, 14:00 — 16:00

sted

Kulturrrådet/Zoom

Representativitet i kulturlivet har aldri vært viktigere og regjeringens kulturpolitikk har fokus på mangfold. Men hvordan vet vi om vi lykkes lokalt og på sektornivå? Vi mangler målemetoder for dette i Norge.

I dette weminaret presenterer Kulturrådet og NPU caser og innsats for måling av brukermangfold, altså mangfold blant publikum. Rapporten «Hva vet vi og hvordan utvikle mer mangfold» skisserer flere muligheter og viser til flere initiativ, blant annet Diversity Impact Cohort og PUBDATA-prosjektet.

Moderator Danby Choi fra Subjekt skal lede webinaret og kommer blant annet til å spørre: hvorfor skal vi måle bruker-mangfoldet i norsk sektor? Hva skal måles? Hvordan skal det måles? Og hva skal innsikten brukes til?

Les mer om program og medvirkende her.