NPU-konferansen 2016

dato

17 okt. 2016, 09:00 — 18 okt. 2016, 15:00

sted

Stavanger Konserthus , Stavanger

Publikum, digitalisering og mangfold

Migrasjon og ny teknologi bryter grenser og åpner muligheter. Hvordan reagerer kunst- og kulturinstitusjonene i Norge? Hvordan manøvrerer de mellom økonomiske, politiske og kunstneriske krav, og hvordan bør de satse for å utvikle seg i retning av et engasjert og mangfoldig publikum?

Publikumsutvikling har som mål å posisjonere kunst- og kulturinstitusjonene som viktige og relevante aktører i samfunnet, og å bryte uhensiktsmessige og urettferdige mønstre i kulturdeltakelsen. NPU-konferansen ønsker å bidra til en kunnskapsbasert og kritisk debatt rundt publikumsutvikling i sektoren, og viser fram nye praksiser og verktøy som fungerer i arbeidet med å utvikle kontakten med publikum.

Les mer om programmet her.

Velkommen til inspirasjon, debatt og faglig påfyll under NPU-konferansen 2016!