NPU Årsmøte 2018

dato

13 nov. 2018, 17:00 — 18:00

sted

Teater Innlandet, Teatersalen , Hamar

NPU er en forening som drives på oppdrag fra medlemmene. Årsmøtet finner i år sted under NPU-konferansen på Hamar. Alle NPU-medlemmer har møterett og stemmerett. Hver organisasjon har en stemme. NB! Forslag til saker skal være styret i hende senest 30. oktober. 

Innkalling og saksliste


Innkalling til Årsmøte i Norsk publikumsutvikling

Det kalles med dette inn til Årsmøte tirsdag 13. november 2018 kl. 17.00–18.00.

Sted: Kirsten Flagstad salen, Hamar kulturhus

Del 1. Årsmøte – forberedte innlegg

  • Styreleder Tor Lægreid orienterer om grunnlaget for videre drift.
  • Direktør Ingrid Elisabeth Handeland om planer for videre drift.
  • Cath Hume, CEO AMA om former for samarbeid mellom NPU og AMA.
  • Kennet Fredstie, DNOB, fremmer forslag til Årlig kulturundersøkelse.

 

Del 2: Årsmøte – saksbehandling

1. Valg av møteleder.

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.

4. Godkjenning av regnskap 2017 med revisjonsberetning.

5. Vedtektsendring: tilføyelse til formålsparagraf.

6. Fastsettelse av medlemsavgift 2019.

7. Godkjenning av budsjett 2019.

8. Valg av nye styremedlemmer.

9. Valg av valgkomité.

10. Valg av revisor.


Digitalt årsmøte

Årsmøtet strømmes, og blir dermed åpent og offentlig tilgjengelig via Norsk Publikumsutvikling på Facebook. Lik og følg siden for å få en varsling når det skjer.

Kommentarfeltet vil være åpent for å avgi din stemme direkte – når sakslisten gjennomgås i Hamar kulturhus. Kun medlemmer er stemmeberettigede, og må registrere seg for digital årsmøtedeltakelse i en mail til informasjonsmedarbeider Danby Choi via e-post. Klikk lenken for ferdig utfylt skjema.

Sakspapir kan lastes ned gjennom å følge denne lenken: http://norskpublikumsutvikling...