AVLYST Nettverksmøte Re:publik

dato

01 apr. 2010, 09:00 — 01 apr. 2020, 12:00

sted

Världskulturmuseet, Gøteborg , Gøteborg

AVLYST grunnet COVID-19

Det här en workshop som tar sin utgångpunkt i kunskap och trender inom publikutveckling. Det kommer att handla om hur man kan använda metoden Impact Studies som är utvecklad av WolfBrown, USA och segmentering som bygger på insikt om behov och förväntningar i olika publiksegment.

Ingrid Handeland är verksamhetsledare för Norsk Publikumsutvikling (NPU) och har under flera år utvecklat den plattform som utgör verksamheten i dag. Hon är utbildad idéhistoriker har tidigare bland annt arbetat som marknadschef på Nationaltheatret. Ingrid leder arbetet med den årliga NPU-konferensen och NPU-priset som delas ut till framstående verksamheter inom publikutveckling i Norge. Hon är också ansvarig för det nystartade pilotprojektet PUBDATA som görs i samarbete med The Audience Agency, Storbritannien. Målet är att utveckla en modell för ett nationellt dataprogram – ett online verktyg med syfte att ge den norska kultursektorn kunskaper och insikter i publikutveckling och en samlad bild av den befintliga och potentiella publiken. Resultatet kommer att presenteras på NPU-konferensen i november 2020 i Oslo.