Mangfoldseffekten

dato

10 sep. 2019, 12:00 — 16:00

sted

Kulturrådet , Oslo

Lærende mangfold i regi av Interkultur Drammen

Hvordan skape interkulturelle møteplasser som trekker nye publikummere, og hvordan måle og forbedre seg i dette arbeidet?

10. september sparker et nytt kompetansehevende program i gang, med en varighet på et år. Ti institusjoner som har eller ønsker å nå et flerkulturelt publikum, skal med hjelp fra amerikanske WolfBrown samarbeide om publikumsutvikling.

Programmet er lagt opp som et lærende konsortium og bygger videre på et pilotprosjekt i regi av Interkultur Drammen.

Interkultur Drammen ble initiert av Norsk publikumsutvikling i 2017, og vant NPU-prisen 2018 i klassen «inkluderer flest». WolfBrown har utviklet egne metoder og verktøy for publikumsutvikling, og presentert analyse og innsikt ved NPU-konferansen flere år. Ambisjonen bak samarbeidsprosjektet er å bygge kompetanse, innsikt og analyse på hva som fremmer økt mangfold blant publikum i norsk kulturliv nasjonalt.

Deltagere i prosjektet får studert arrangementer i egen organisasjon og bygget kompetanse sammen med andre. Programmet inviterer deltakerne til fysiske fellessamlinger og webinarer, det gis individuell rådgiving og oppfølging i forkant av de studiene som skal gjøres av den enkelte aktør i sitt hjemmemarked.

Deltakere i prosjektet er Transnational Arts Production, Nordic Black, BIT20, Kongsberg Jazz Festival, Det Norske Teatret, Førdefestivalen, Kimen Kulturhus, Stoppested Verden, Norsk luftfartsmuseum og Festspillene i Nord Norge.

Program