Kvalitet og publikumsutvikling

dato

28 mai 2016, 16:30 — 17:30

sted

Den Nationale Scene , Bergen

Er det mulig å innfri kravene til kunstnerisk kvalitet og samtidig å nå ut til nye og større publikumsgrupper innenfor én og samme produksjon? Møt Ingrid E. Handeland, Jon Refsdal Moe, Jorunn Veiteberg, Jørgen Knudsen, Agnete Haaland og ordstyrer Hild Borchgrevink i denne samtalen, som er i samarbeid med Festspillene i Bergen.

Les mer på Festspillene i Bergen sine sider.