Kulturkonferansen 2016 Sogn og Fjordane

dato

01 apr. 2016, 09:30 — 02 apr. 2016, 14:30

sted

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa , Førde

Kvalitet i kulturen!

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til kulturkonferanse, og i den forbindelse holder Gyrd Steen fra NPU workshop om publikumsundersøkelser og publikumsuvikling dag 1 av konferansen.


MÅL FOR KONFERANSEN: 

  • Øke kompetansen og forståelsen av kvalitet i kulturarbeidet.
  • Øke kvaliteten på kunst- og kulturprosjektene og tiltakene i fylket. Gjennom dette utløse flere søknader til, og tilskudd fra, Kulturrådet.
  • Informere om fylkeskommunale kultursatsinger.
  • Skape nettverk blant aktørene i fylket.


Målgruppe dag 1: 

Ansatte ved kulturkontorene, ansatte i kommunene, bibliotek, folkehelse, frivilligsentral, DKS-kontaktene, regionale institusjoner og større arrangører.


Målgruppe dag 2:

Frivillig sektor og ungdomsarbeidere.


Les mer om konferansen her
.